Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

MİLLETVEKİLİ SAYIN NEVZAT CEYLAN’IN NALLIHAN’DA USULSÜZ KESİLEN “E” ÇAĞINDAKİ ORMANLAR VE ANIT AĞAÇLAR KONUSUNDAKİ KAMUOYUNA YAPTIĞI AÇIKLAMALARA KARŞI YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

MİLLETVEKİLİ SAYIN NEVZAT CEYLAN’IN NALLIHAN’DA USULSÜZ KESİLEN “E” ÇAĞINDAKİ ORMANLAR VE ANIT AĞAÇLAR KONUSUNDAKİ KAMUOYUNA YAPTIĞI AÇIKLAMALARA KARŞI YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERE CEVAP:

Nallıhan’da kesilen “e” çağındaki bu ormanlar Orman Genel Müdürlüğü’nün 13.09.2020 tarihli ve E.1569226 sayılı emri ile potansiyel doğal yaşlı ormanlar olarak bırakılması gerekirken, usülsüz olarak kesilmiştir. Kesilen bu ormanların içinde anıt ağaçlar da bulunmaktadır. Sayın Nevzat CEYLAN bu açıklamaları yanlış uygulamayı durdurabilmek için Nallıhan’da Orman Bölge Şefliği, daha sonra iki defa Milli Parklar Ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü yapmış, bu coğrafyayı çok iyi bilen Nallıhan’lı doğasever bir kişi olarak yapmıştır.

Kendisinin eski bir orman teknikeri olduğu, bu konularda yeterli bilgi sahibi olamayacağı ima edilerek eleştirilmektedir.

Oysa, Orman Teknikerleri Cumhuriyet’in altın kuşağındandır, temel taşlarındandır. Yarışmayla girdikleri ve yaklaşık 75 kişiden 1 kişinin kazandığı okullarında fen ve kültür dersleri yanında yoğunlaştırılmış bir müfredatla ormancılık teknik bilgilerini de özümsemiş ve bu öğrendiklerini mesleğin ön saflarındaki uygulamaları ve üstün hizmetleriyle pekiştirmişlerdir. Yaklaşık 900 orman teknikerinin her biri ön lisans mezunu ve  önemli bir kısım arkadaşlarımız ise meslekte ve meslek dışında iken lisans öğrenimlerini tamamlayarak, hukukçu, mühendis, hekim, iktisatçı, akademisyen olarak ülkeye hizmet etmişlerdir. 

Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde tamamlayan Sayın Nevzat Ceylan da ilçesi olan Nallıhan’daki yanlış ağaç kesimleri konusunda görevlileri uyarmış, telafisi mümkün olmayan tahribatı durdurabilmek adına konuyu kamuoyu ile paylaşmak zorunda kalmıştır. Siz ise meslek taassubu ile ve popülist söylemlerle bu yanlış uygulamaları örtbas edip, memleketinin doğasını korumak derdindeki bir milletvekilini bazı çevrelere de yaranmak güdüsüyle ve haksız göndermelerle hedef aldınız. Bu durum bulunduğunuz makama yakışmadığı gibi meslektaş dayanışmasına da zarar vermekte ve kul hakkı yemektesiniz.

Yine bilmeniz gerekir ki; Orman Mühendisleri ve Orman Teknikerleri ormancılık mesleğinin mahrumiyet yıllarında ve güç koşullarında omuz omuza aynı görev ve işleri yaparak  büyük işler başarmışlardır. Büyük bir vatan toprağını kaplayan kutsal emaneti, çok önemli bir ulusal kaynağı, milletimiz ve devletimiz adına kız çocukları gibi kucaklayıp, gözeterek bugünün kuşağına teslim etmişlerdir. Mesleğin çeşitli birimlerinde çalışarak halkımızın takdirini, meslek tarihindeki onurlu yerlerini alan Orman Teknikerleri, misyonunu gerçekleştirmekten, görevini hakkıyla tamamlamaktan kaynaklanan iç huzuruyla yaşamaktadırlar.

Sayın Nevzat Ceylan bu zümrenin son temsilcilerindendir ve kendisiyle gurur duyduğumuz yapıcı, üretken, doğasever bir kardeşimizdir. Siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun; doğal varlıklarımız, vatan toprağımızın korunması ve geliştirilmesi paydasındaki yurtseverce duruşunu meslek camiamız, Ankara halkı ve geniş bir kamuoyu ile birlikte bizler de izleyip, destekliyoruz.

Nevzat CEYLAN’ın gerçekçi duruşundan, doğa korumacı tavrından rahatsız olmayınız. Bizler, bilime ve emeğe saygı duyan, Hakkı ve hakikati tanıyan, çocuklarımıza da bu duyguları aşılayan bir nesiliz. Haddimizi ve hukukumuzu iyi biliriz. Meslek ve Memuriyet terbiyemizi değerli öğretmenlerimizden ve meslek büyüklerimizden aldık. Genç yaşımızda fedakârlık mayasıyla yoğrulduğumuz Orman Teşkilatı bizim manevi mirasımız ve günümüzdeki tüm personeli de kardeşlerimiz, evlatlarımızdır. Yurdun bir köşesindeki bir yanlış uygulamayı dile getirmeyi, tüm teşkilata yönelik bir suçlamaymış gibi algıya dönüştürmeniz civanmertlikle bağdaşmamaktadır.

Sonuç olarak; doğal yaşlı ormanlar ve anıt ağaçlar bizlere çocuklarımızın, torunlarımızın emanetidir. Bu muhteşem varlıkları görmek, tanımak onların da hakkıdır, kesmeyiniz, koruyunuz!

Orman Teşkilatının kilometre taşlarından olan Orman Teknikerlerini daha yakından tanımanız için yayınladığımız ORMAN TEKNİKERLERİ kitabımız ile Nevzat Ceylan’ın kaleme aldığı “DOĞADA CEYLAN İZİ” kitabını ilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla…

 

                      01.08.2022 – ANKARA

ORMAN TEKNİKERLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ADINA 

                           KEMAL KAYA              

 


1.8.2022

Bu yazı 785 kez okundu...