Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Hakkında BASIN AÇIKLAMASI

“Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Hakkında BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde özellikle son yirmi yılda kamu eliyle yaratılan ormansızlaşma sorunu ne yazık ki artarak devam ediyor.

Bolu Köroğlu dağlarının eteklerinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Karacasu Termal Turizm Merkezi arasında kalan yaklaşık 51 bin 450 hektarlık alan, 22 Ağustos 2015 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararı ile "Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Korumve Gelişim Bölgesi" ilan edilmiş idi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bahse konu turizm koruma ve gelişim bölgesinin iptaline yönelik açılan dava neticesinde; Danıştay 6’ncı Dairesi, söz konusu bölgenin sadece doğu sınırının iptaline karar vermiş ve karar sonrasında yapılan düzenleme ile alan büyüklüğü 38 bin 848 hektara düşürülmüştür.

Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin yaklaşık 10 bin hektarı, bünyesinde çok sayıda endemik bitki türlerini barındıran ekolojik öneme sahip orman alanıdır. Turizm koruma ve gelişim bölgesine ilişkin sınır tespit işleminin, bilimsel ve teknik bir inceleme veya araştırmaya dayandırılmadığı ve bölgedeki hassas doğal dengenin gözetilmediği bir gerçektir.

Proje kapsamına alınan yaşlı ormanlar, alpin çayırlar, yaban hayatı, endemik türler; yer seçiminin hatalı yapıldığını bize kesin olarak göstermektedir.

Bölgeyle ilgili alınmış bu karar ve 28 Ocak 2022 tarihinde Bolu Özel İdaresi tarafından ihale edilecek “Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) Destinasyon Geliştirme Planı, 1/25000 Ölçekli Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hizmet Alımı İşi” kapsamındaki çalışmalarla, Devlet ormanı sayılan bu yerlerin yapılaşmasına yol açılarak, Anayasanın 169’uncu Maddesine aykırı hareket edilmiş olunacaktır. Bu sürecin acilen durdurulması gerektiğine inanıyoruz.

Doğaya ve ormanlara karşı yapılan bu haksızlığa karşı koyup; doğanın parçalanmasına, yok edilmesine duyarsız kalmayıp hukuki süreç başlatan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesini, bu sürece destek veren kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine ve duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Daha önce ormanlarımıza karşı yapılmış her türlü olumsuz müdahaleye karşı durduğumuz gibi, Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan orman alanlarında yapılacak haksız uygulamalara da karşı olduğumuzu belirterek; Dernek olarak, hukuk çerçevesinde, gereken mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 20.01.2022

 

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

pdf formatı için lütfen tıklayınız.

Video için aşağıdaki fotoğrafı tıklayınız.


20.1.2022

Bu yazı 185 kez okundu...