Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞܒNDE YAPILAN ARDIÇ KESİMLERİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAPILAN ARDIÇ KESİMLERİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Derneğimiz Bilim Kurulu üyeleri tarafından Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Güzeloluk İşletme Şefliği tarafından gerçekleştirilen ve kamuoyunda itirazlara neden olan ardıç sahalarında yapılan kesimlerle ilgili bir arazi incelemesi gerçekleştirilmiştir. İncelemeye konu sahada Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nce yapılan bir gerekçe raporu ile sıklık çağına gelmiş sedir bireyleri üzerinde baskı yapan ardıçların kesilmesi ve sedir üzerinde baskı kurmayan ağaçların ise korunarak sahada bırakılması önerilmiştir. Bu rapor doğrultusunda, genel olarak, Toros sedirine baskı kuran ardıç bireylerinin sahadan çıkarıldığı anlaşılmıştır. Ancak, yer yer ardıç ağaçlarının tamamının ortamdan uzaklaştırıldığı, bir arada bulunan ağaçların (3-4 ağaç gibi) tamamının uzaklaştırılması sonucunda da boşlukların oluştuğu gözlemlenmiştir.

Arazi incelenmesinde, kesime konu sahalarda üstte yaklaşık 0,1-0,2 kapalılıkta ardıçların (Juniperus excelsa-Boz ardıç), altta ise sıklık çağında, yer yer ince direklik çağına ulaşmış Toros sedirinin (Cedrus libani-Toros sediri) yer aldığı bir yapının bulunduğu görülmüştür. Ardıç bireylerinin boyları değişiklik göstermekle birlikte 10-12 m’ye ulaşmakta, çap itibariyle değişik çap basamaklarında yer almaktadır. Anıtsal nitelikte (yaşlı ve geniş çaplı) ardıç bireylerine de rastlanabilmektedir. Sıklık çağına ulaşan Toros sediri bireylerinin büyüme enerjilerinin oldukça yüksek olduğu, sivri ve dar tepe yapma eğilimi olduğu ve yer yer ardıç bireylerine yakın boylara (7-8 m) ulaştıkları, hatta çok az da olsa ardıç bireylerini geçtiği gözlenmiştir.

Yaşlı ardıç sahaları yaratmış oldukları ekolojik ve biyolojik çeşitlilik ve zenginlik ile önemli ekosistem hizmetlerine sahiptirler. Ardıçlar yetişme ortamı istekleri açısından oldukça kanaatkâr olup, kuru ve fakir topraklar ile kayalık yetişme ortamlarında kolaylıkla varlıklarına devam edebilmektedirler. Bu özellikleriyle toprak muhafazası ve stabilizasyonuna önemli katkılar sağlamaktadır. Nitekim Orta Asya, Batı ve Doğu Avrupa ile Amerika Birleşik Devletlerindeki benzer ardıç sahalarının yönetim yaklaşımları incelendiğinde, söz konusu sahaların çoğunlukla doğa koruma kapsamında olduğu ya da doğa korumaya yönelik önerilere tabi olduğu görülmektedir.

Söz konusu sahalar gerçekten de sedirin potansiyel yetişme sahaları olup, var olan sıklıkların gelişimleri de oldukça dikkat çekicidir. Bu kapsamda ardıçlara müdahalede bulunmak bir işlem olabilir. Ancak çalışmaya konu sahalarda önümüzdeki dönemlerde ardıçların karışımda kalabilmesi için sedir aleyhine müdahalenin de gündeme gelebileceği görülmektedir.  Dolayısıyla, sahada hiçbir müdahale yapılmasa bile yakın gelecekte sedir egemen ardıç ormanlarının oluşacağı görülebilmektedir.

Bahse konu ardıç kesimleriyle ilgili olarak, kesilen ağaçların önemli bir bölümünün, Karaman’daki bir biyokütle santraline satıldığına ve bu santralin deposunda stoklandığına dair yöre halkının şikâyetlerinin de bulunduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, ardıç odununun biyokütle santrallerinde kullanımı, 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 3. Maddesine” göre yasal değildir. Çünkü ardıç ağaçları “endüstriyel odun” da verebilmektedir.

İncelemeye konu bölgede yer yer anıtsal nitelikte ağaçlar bulunduğu, ardıç ormanlarının sahip olduğu birçok biyolojik ve ekolojik zenginlik nedeniyle çok sayıda ekosistem hizmetini yerine getirdiği ve tüm dünyada ardıç alanlarının doğa koruma kapsamında değerlendirildiği dikkate alınarak, mevcut orman kuruluşlarının korunması ve sedirin desteklenmesine yönelik olarak yapıldığı belirtilen yaşlı ardıç kesimlerinin bundan sonra devam ettirilmemesi uygun olacaktır. Böylece uygulamanın yapıldığı alanlara yakın yerlerde halen var olan sedir+ardıç karışık ormanlarının uygulama yapılan alanda da kurulması sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda, biyokütle santrallerinde endüstriyel odun kullanımının önünü açacak düzenleme ve uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR. 21.12.2021

        TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

İnceleme Raporu pdf formatı

Basın Açıklaması pdf formatı

 


21.12.2021

Bu yazı 634 kez okundu...