Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

Yönetim Kurulunun 10.01.2020 tarih ve 38.4 Sayılı Kararı ile üyelik ödentisini, iki (2) yıl üst üste ödemediği için “ÜYELİKTEN ÇIKARILACAKLAR” için 28.01.2020 tarihinde 1. ve 29.02.2020 tarihinde ise 2. Duyuru Derneğimiz Web Sayfasında yapılmıştır. Ancak 28 Ocak 2020 tarihli 1. Duyuruda yer alan ancak sehven unutularak 29 Şubat 2020 tarihli 2. Duyuruda yer verilmeyen 54 (Ellidört) adet üye içerisinden 30.04.2020 tarihi (Dahil) sonuna kadar halen üyelik ödenti borcunu ödememiş olan üyelerin olduğu Genel Sekreter M. Metin AVŞAROĞLU, Genel Sayman A. Ozan ÇEKİÇ ve Yönetim Kurulu Üyesi Burhan AYDOĞAN tarafından hazırlanmış ve müştereken imzalanmış 04.05.2020 tarihli tutanakla tespit edilmiştir.

Bu tutanağa istinaden Yönetim Kurulunun 07.06.2020 tarih ve 53.1 sayılı kararı ile üyelik ödenti borcunu ödememiş olan; 1 (Bir) sıra ve 1392 üye numaralı Cavit MEMİOĞLU ile başlayan ve 32 (Otuziki) sıra ve 7229 üye numaralı Sinan TORU ile biten ekli listedeki toplam 32 üye için yapılan 2. DUYURUDUR. (08.06.2020)

TOD 56. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

EK-1: Üyelik Ödentisini, İki (2) Yıl Üst Üste Ödemeyen Üyeler Listesi (1 Sayfa)

 

Tüzüğün İlgili Maddesi:

Üyelikten Çıkarılma

Madde 11:

a) Doğrudan doğruya üyelikten çıkarılma:

1) … …

2) Üyelik ödentisini, iki (2) yıl üst üste ödemediği için, iki (2) ilan arası geçen süre bir (1) aydan aşağı olmamak koşuluyla, Derneğin yayın organlarında iki (2) kez uyarılan ve son ilan tarihinden itibaren iki (2) ay içerisinde ödemeyen üyeler,

Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.


8.6.2020

Bu yazı 395 kez okundu...