Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

D U Y U R U

DUYURU

"Üyelik Aidatını 2 yıl üst üste yatırmayanlar"

1(Bir) sıra ve 964 üye numaralı Halil İbrahim GÖKOĞLU ile başlayan ve 418 sıra ve 7208 üye numaralı Meltem AKSOYLU ile biten iş bu duyuru eki listedeki toplam 418 (Dörtyüzonsekiz) üyenin “Üyelik ödentisini, iki (2) yıl üst üste ödemediği” Yönetim Kurulumuzca tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzca yapılan tespit doğrultusunda; Dernek Tüzüğümüzün 11. Madde, (a) Fıkrasının 1. Bendine istinaden, Yönetim Kurulunun 10.01.2020 tarih ve 38.4 Sayılı Kararı ile üyelik ödentisini, iki (2) yıl üst üste ödemediği için “ÜYELİKTEN ÇIKARILACAKLAR” için yapılan 2. DUYURUDUR. 29.02.2020

ÜYE BORÇ LİSTESİ - 29.02.2020

TOD YÖNETİM KURULU

 

EK-1: Üyelik Ödentisini, İki (2) Yıl Üst Üste Ödemeyen Üyeler Listesi

 

Tüzüğün İlgili Maddesi:

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 11:

a) Doğrudan doğruya üyelikten çıkarılma:

1) … …

2) Üyelik ödentisini, iki (2) yıl üst üste ödemediği için, iki (2) ilan arası geçen süre bir (1) aydan aşağı olmamak koşuluyla, Derneğin yayın organlarında iki (2) kez uyarılan ve son ilan tarihinden itibaren iki (2) ay içerisinde ödemeyen üyeler,

Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.


29.2.2020

Bu yazı 736 kez okundu...