Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

Turizm Yatırım Belgesi

SAYGIDEĞER ÜYELERİMİZ;

 

Malumunuz olduğu üzere Derneğimizin teras katında bulunan restoranın içki satış belgesinin (TAPDK Belgesi) vizesinin süresi içerisinde yaptırılmadığı için TAPDK tarafından içki satış belgemiz iptal edilmişti.

Sizlerin teveccühleri doğrultusunda TOD 56. Dönem Yönetim Kuruluna seçilen bizler teras kattaki restoranın tekrar içkili bir restoran olarak nasıl faaliyet yapabileceği yönünde çalışmalara başlamıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda “Turizm İşletme Belgeli 1. Sınıf Lokanta” belgesi alınması durumunda bu sorunun çözülebileceği görülmüştür.

29.06.2018 – Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Yönetim Kurulumuz; hali hazırda lokal olarak faaliyet gösteren 5. Kat 9 Numaralı bağımsız bölümle birlikte teras kat için Kültür ve Turizm Bakanlığının 29.06.2018-18617 sayılı oluru TOD İktisadi İşletmemiz adına “1. SINIF LOKANTA-180 Kişilik Yemek Salonu, 100 Kişilik Açık Yemek Alanı” olarak 1+1 Yıllık (29.06.2020 tarihine kadar) TURİZM YATIRIM BELGESİ alınmıştır.

Turizm İşletme Belgeli 1. Sınıf Lokanta ile ilgili olarak Çankaya Belediye Başkanlığına “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” için başvuru yapılmıştır. 5. Kat 9 Numaralı bağımsız bölümde Çankaya Kaymakamlığında alınmış 09.08.2011 Tarih ve 3368 Sayılı LOKAL AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ bulunduğundan belediyeye yapmış olduğumuz başvurumuz lokal 5. kattan taşınana kadar beklemeye alınmıştır.

29.08.2018 – Bu nedenle Yönetim Kurulumuzca, 5. Kat 9 Numaralı bağımsız bölümdeki içkili lokalin mevcut şartlarıyla 3. Kat 7 numaralı bağımsız bölüme taşınması yönünde karar alınarak 29.08.2018 tarihinde Çankaya Kaymakamlığına başvuru yapılmıştır.

19.09.2018 – Yönetim Kurulumuz; 5. Kat 9 Numaralı bağımsız bölüme “1. Sınıf Lokanta” açılması ve 5. Kattaki içkili lokalin mevcut şartlarıyla 3. Kat, 7 numaralı bağımsız bölüme taşınması yönündeki süreçle ilgili Ankara’daki üyelerimize duyuru yaparak bilgilendirme toplantısı düzenlemiştir.

21.02.2019 – 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 26. Maddesi hükmü ile 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin 57. Maddesinin c ve d bentlerine göre 5/7 adresindeki içkili lokal açılması yönündeki başvurumuz Çankaya Kaymakamlığı tarafından uygun görülmemiştir.

17.04.2019 – Lokal ile ilgili davamız devam ederken Turizm Bakanlığından gelen denetim heyetlerinin “Bugüne kadar 5. Kattaki 9 Numaralı bağımsız bölümde 1. Sınıf Lokanta ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı” yönündeki tutanakları doğrultusunda 1. Sınıf Lokantaya ait Turizm Yatım Belgemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığının 17/04/2019-201911467 sayılı Makam Oluru ile iptal edilmiştir.

09.05.2019 – Çankaya Kaymakamlığının 5 inci kat 7 numaralı bağımsız bölümde açmak istediğimiz “İçkili lokal için vermiş olduğu –Red-“ cevabına istinaden Ankara 12. İdare Mahkemesinde, 2019/618 Esas No ile açmış olduğumuz davada sonucunda “Açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği sonucuna varılan dava konusu işlemin, 2577 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına 09.05.2019 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

09.07.2019 – Çankaya Kaymakamlığının, Ankara 12. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu “Yürütmenin durdurulmasına” yönelik 09.05.2019 tarih ve E:2019/618 sayılı kararının “Hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durulmasına” yönelik talebi Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 10. İdari Dava Dairesince “Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca –REDDİNE-, 09/07/2019 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

23.07.2019 – Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 10. İdari Dava Dairesinin 09/07/2019 tarih ve 2019-247 sayılı RED kararı Çankaya Kaymakamlığına 23.07.2019 tarihinde Fehmi AVGAN imzasına tebliği edilmiştir.

06.08.2019 – Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 10. İdari Dava Dairesinin kararına istinaden “Derneğimiz lokalinin aynı binanın 3. Katına taşınmasının bir zorunluluk olduğu için taşınma işleminin başlatılacağı” Çankaya Kaymakamlığına, Derneğimizin 06/08/2019 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir.

24.09.2019 – Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve ilgili bakanlığın denetim heyetinin 19.09.2019 tarih ve 1-3-319 sayılı inceleme ve araştırma raporu gereğince tesisimize ait 1. Sınıf Lokanta Turizm Yatırım Belgesi 24/09/2019 tarihli ve 491 Sayılı Makam Oluru gereği İHYA EDİLMİŞTİR. ( EK-1)

Yukarıda kronolojik sırayla aktarılan süreç sonucunda;

Yönetim Kurulumuz 23.09.2019 tarihinde toplanarak 27.08.2018 tarih ve 25.1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komisyon marifetiyle 5/7  ve 5/9 bağımsız bölümlerde yapılacak tadilat sürecinin  (Piyasa fiyat araştırması, teklif alınması, hizmet satın alınması, sözleşme imzalanması vb.) yürütülmesi, komisyonun araştırma, tespit ve değerlendirmelerinin Yönetim Kurulunda görüşülerek karar altına alınması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

BİLGİLERİNİZE SUNULUR. 27.09.2019

TOD 56. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

EK-1: Turizm Yatırım Belgesi ( 29.06.2018-18617)

 


27.9.2019

Bu yazı 788 kez okundu...