Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Hakkında Dernek Görüşü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 09.04.2018 tarihinde kararlaştırılan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 19.04.2018 tarihinde Başbakanlık tarafından TBMM’ne sunulmuş olup İstanbul Üniversitesi’nde de köklü değişiklikler içermektedir. Kanun tasarısı Madde 7’de; 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen EK MADDE 182 ile İstanbul İbni Sina Üniversitesi adında yeni bir üniversitenin kurulacağı belirtilmiştir. Bu madde ile İstanbul Üniversitesi çatısı altındaki Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nin İstanbul İbni Sina Üniversitesine bağlanacağı kararlaştırılmıştır. Bünyesindeki üyelerin önemli bir kısmı Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin, Orman ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Türkiye Ormancılar Derneği olarak bu değişikliği reddediyoruz. Çünkü; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1857 yılında kurulmuş, 1933 Üniversite Reformuyla birlikte 6. Fakülte olarak İstanbul Üniversitesi çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüş Türkiye ormanlarının yönetilmesi, işletilmesi ve planlanmasında görev alan binlerce mühendis yetiştirmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış Türkiye’nin en eski ve en köklü orman fakültesidir. O nedenle biz diyoruz ki “taş yerinde ağırdır” ve Türkiye’nin en eski orman fakültesinin yeri Türkiye’nin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’dir. İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan Mühendislik Fakültesi, yeni tasarı ile yine aynı çatı altında kalırken İbni Sina Üniversitesi altında aktarılan tek mühendis yetiştiren fakülte Orman Fakültesi olmuştur. Bu durum, yapılanma açısında da bir olumsuzluktur. Böyle bir yapılanmada, mühendis yetiştiren Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi İstanbul Üniversitesi çatısı altında kalmalıdır. İstanbul Üniversitesi bünyesinde ilk akredite olan mühendislik bölümleri, Orman ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleridir. Köklü bir geçmişe sahip olan ve 2 yüzyıla yaklaşan birikimi ile İstanbul Üniversitesi’nin bilim ve eğitim düzeyini yukarı çeken ve araştırma üniversitesi olmasına katkı sağlayan önemli bir fakülte olmuştur. O nedenle Orman Fakültesi’nin yeni bir üniversitesinin çatısı altına aktarılması bu birikimin yok sayılması anlamına gelecektir. Bu değişiklik, tüm meslektaşlarımızı, akademisyen ve öğrencilerimizi üzmüştür. Bu nedenlerden dolayı; Türkiye Ormancılar Derneği olarak tüm meslektaşlarımız adına diyoruz ki “İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul Üniversitesi’nin bir fakültesi olarak kalmalıdır."


21.4.2018

Bu yazı 2347 kez okundu...