Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

TOD Marmara Şube 5. Genel Kurulu

TOD Marmara Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu 11 Şubat 2018 tarihinde Kadıköy’de bulunan şube lokalinde gerçekleştirilmiştir.  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Divan Başkanlığına Prof. Dr. Melih BOYDAK, Divan üyeliklerine Orhan ÇELİK ve Tuncay ÖZTEKİN oy birliğiyle seçilmişlerdir. Marmara Şubesi Başkanı Prof. Dr. Ünal AKKEMİK ve TOD II. Başkanı Nihat ÖZ’ün konuşmalarının ardından genel kurul görüşmelerine geçilmiştir.

TOD Marmara Şubesi Başkanı Prof. Dr. Ünal AKKEMİK 4. Dönem Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunu sunmuş, etkinlikleri ve karşılaşılan zorluklar hakkında Genel Kurulu bilgilendirmiştir.  Denetleme Kurulu adına Ali Erhan ÖZER tarafından Denetim Kurulu Raporu, Sayman MUSA ŞAHİN tarafından bütçe ve bilançonun okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Daha sonra raporlar tartışmaya açılarak üyelerimiz söz almış, konuşmalar sonrasında TOD Marmara Şubesi Başkanı Prof. Dr. Ünal AKKEMİK yapılan eleştirileri yanıtlamıştır. Bu konuşmalardan sonra Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetleme Kurulu raporu, bütçe ve bilançonun ibrası sonrasında yeni dönem yönetim ve denetleme kurullarının seçimine geçilmiştir.

Divan Başkanlığına verilen dilekçelerde yer alan adaylar arasında yapılan oylama ve sayım sonunda yeni yönetim ve denetleme kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU – ASİL ÜYELİKLERİ                  YÖNETİM KURULU -  YEDEK ÜYELİKLERİ

1-Musa ŞAHİN                                                         1- Vicdan ALADAĞ
2-Mustafa ÖZKAN                                                    2- Sabahattin BULUT
3- Ünal AKKEMİK                                                    3- Rüya YILMAZ
4-Ahmet KILIÇASLAN                                               4- Erkan BÜLBÜL
5-Coşkun KÖSE                                                       5- Muzaffer KOLEGE

DENETLEME KURULU  - ASİL ÜYELİKLERİ           DENETLEME KURULU – YEDEK ÜYELİKLERİ

1- Ali Erhan ÖZER                                                   1- Ali DERE
2- Halit BABALIK                                                     2- Atilla AYHAN
3- Ali ALAGÖZ                                                         3-Bekir KARAYOL

 

 

 

 

 


1.3.2018

Bu yazı 1964 kez okundu...