Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

IV. Ulusal Ormancılık Kongresi

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

Cumhuriyet döneminde,1937 yılında ilk Orman Kanununun çıkarılmasının 80. yıldönümü ve ormancılık eğitiminin başlamasının 160. yılı anısına  düzenlenen IV. Ulusal Ormancılık Kongresi 15–16 Kasım 2017 tarihlerinde  Belek/ANTALYA ‘ da gerçekleştirilmiştir.  

Deneğimizin düzenlediği Ulusal Ormancılık Kongresi TOD Genel Başkanı ve Kongre Onursal Başkanı Sayın Fevzi KALELİ’nin Kongre açılış konuşması ve  Kongre Başkanı aynı zamanda Bilim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Tahsin AKALP’ in kongre sunuş konuşmaları ile başlamıştır. Ayrıca Kongreye katılım sağlayan Orman Mühendisleri Odası  (OMO) Başkanı Sayın Ali KÜÇÜKAYDIN’ da bir konuşma yapmışlardır.

Açılış ve sunuş konuşmalarının ardından Kongrenin hazırlanması ve gerçekleşmesi sürecinde emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Tahsin AKALP, Kongre Sekretarya Başkanı Prof.Dr. Sezgin ÖZDEN ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Nihat ÖZ'e birer teşekkür plaketi sunulmuştur. Daha sonra iki ayrı salonda kongre bildirilerinin sunumlarına başlanmıştır.

Kongreye, Akademisyenler, Sivil Toplum Örgütleri, Kamu – kurum temsilcileri, Derneğimiz üyeleri, meslektaşlarımız ve Orman Fakültelerinde Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilerle birlikte  250 kişi civarında katılım sağlanmıştır.

Bu kongrede temel amaç olarak; orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ve ormancılık sorunlarına bir kez daha dikkat çekmektir. Böylece, “İnsan- Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık” teması etrafında, geçmişten günümüze insan doğa ilişkileri, yaklaşımları ve değişimleri, mevzuat, yönetim, planlama, koruma, eğitim ve uluslararası ilişkiler gibi konularda bilgi üretilmesi ve bu bilgilerin toplumun ilgili kesimleriyle paylaşılarak toplumsal bilince katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Kongrede ana tema başlıkları;

1. Geçmişten Günümüze İnsan-Doğa İlişkisi,
2. Ormancılıkta Popülist Yaklaşımlar,
3. Ormancılıkta Eğitim ve İşlendirme,
4. Orman Kaynaklarının Yönetim Süreci ve Politikaları,
5. Ormancılıkta Planlama ve Üretim,
6. Ormancılık Mevzuatı,
7. Odun Dışı Orman Ürün ve Hizmetleri,
8. Ormancılık ve Korunan Alanlar,
9. Ormancılıkta Uluslararası İlişkiler

olarak belirlenmiştir.

Kongrede, ülkemizin orman fakültelerinden, araştırma kurumlarından, özel sektörden ve meslektaşlarımızdan yoğun bir talep görmüş, 120’ye yakın bildiri başvurusu yapılmıştır. Ülkemizin seçkin uzmanlarından oluşan Bilim Kurulu tarafından 85 bildiri sunuma kabul edilmiştir. Bunlardan ikisi poster olarak sunulmuş; 83’ü de sözlü sunuma kabul edilerek programda yer almıştır. Son anda kurumlarından izin verilmeyen 3 meslektaşımız kongreye katılamamış, bu nedenle kongrede toplam 80bildiri sunulmuş ve tartışılmıştır.

Toplam18 oturumda ve iki ayrı salonda gerçekleştirilen sunumlar TOD Danışma Kurulu üyelerinin de yoğun ilgisi ile hararetli bilimsel tartışmalara sahne olmuştur. Kongrenin ana teması olan İnsan Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık çerçevesinde ülke ormancılığının her alanından hazırlanan bildiriler konularına göre gruplandırılmıştır.

Her iki salon da katılımcılar tarafından yoğun şekilde takip edilmiş, tartışmalar yapılmış ve ülke ormancılığının sorunları ve geleceği üzerine beyin fırtınaları gerçekleştirilmiştir. Kongrede sunulan bildiriler ve tartışmalar yakın zamanda basılacak kongre kitabında ormancılık kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

İki ayrı salonda 18 oturum ve 80 bildiri sunumu ile  gerçekleşen  “IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ SONUÇ RAPORU" hazırlanarak kongre süreci başarıyla tamamlanmıştır.

Türkiye Ormancılar Derneği kendi misyon ve vizyonuna yakışır şekilde ülke ormancılığının sorunlarını masaya yatırmış ve çözüm önerileri geliştirilmesine aracılık etmiştir. Tek dileğimiz karar verici konumda olanların kongre sonuçlarından yararlanmasıdır.

 

 IV. Ulusal Ormancılık Kongresi Sonuç Raporu

 

 

 

 

 

 

 


22.12.2017

Bu yazı 2077 kez okundu...