Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

TOD IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ I. DUYURU

Türkiye Ormancılar Derneği
IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ
İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık
(3116 Sayılı Orman Kanununun 80. ve Ormancılık Eğitiminin 160. Yılı Anısına)
(1. DUYURU)


Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Ulusal Ormancılık Kongresi Kasım 2017’de Antalya’da Rixos Otelde düzenlenecektir. Kongre ana teması “İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık” olarak belirlenmiştir. Kongreye sadece sözlü bildiriler kabul edilecektir. Sunulan bildiriler kongre kitapçığında yayımlanacak, kabul edilen ancak yazar veya yazarları tarafından sunulmayan bildiriler yayımlanmayacaktır.

Gerekçe ve Amaç
İnsanoğlu; varoluşundan günümüze kadar, yaşamında önemli bir yere sahip olan ormanlarla etkileşim halinde olmuş; beslenme, barınma ve korunma ihtiyaçlarını ormandan karşılamıştır. Binlerce yıldan bu yana ihtiyaç temelinde süregelen insan-doğa ilişkisi, son birkaç yüzyılda değişim geçirmeye başlamıştır. Artan nüfus baskısı ve tüketim odaklı yaklaşımlar, insan-doğa ilişkisinin ihtiyaç boyutunun ötesine geçmesine neden olmuş, ormanlar amaç dışı kullanım alanları ve rant merkezleri haline getirilmiştir.
İnsan-doğa ilişkileri son yıllarda daha da karmaşık hale gelmeye başlamış ve bir yandan tahribat artarken, diğer yandan da koruyucu eylemler yoğunlaşmıştır. Küresel iklim değişimleri, kentleşme, uluslararası anlaşmalar ve ulusal yaklaşımlarla giderek çeşitlenmeye ve daha da yoğunlaşmaya başlamıştır. Artan kentleşme ve nüfus artışı doğal dengenin daha fazla bozulmasına, doğada oluşan türlerin çeşitlerinin ve alanlarının zarar görmesine yol açmıştır.
Diğer yandan, ormancılık yönetiminde giderek güçlenen merkezi yapı, en üstten başlayarak alt kademelere doğru yönetimlerin güçsüzleştirilmesine ve karar alma süreçlerinden uzaklaştırılmasına neden olmuştur. Ormancılık etkinliklerini yürüten asıl birimler, karar almaktan çok merkezi birimlerin kararlarını uygulayan kuruluşlar haline getirilmiştir. Böylelikle, orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve doğanın korunmasına yönelik önlemlerin alınması daha da zorlaştırılmıştır.
Bu olumsuz yaklaşımlara karşın yönetimlerden beklenen toplumsal talep; ortak değerlerimiz olan ormanlardan sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yararlanılması ve doğal dengenin korunmasıdır. Bu noktada Türkiye Ormancılar Derneğinin misyonu; Türkiye Ormanlarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yönetilmesi, korunması ve çalışanların liyakat esasına göre işlendirilmesi doğrultusunda öneriler geliştirmektir. Cumhuriyet’le yaşıt bir demokratik kitle örgütü olan Türkiye Ormancılar Derneği bu yöndeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmektedir.
Cumhuriyet döneminde, 1937’de ilk Orman Kanununun çıkarılmasının 80. yıldönümü ve ormancılık eğitiminin başlamasının 160. yılı anısına düzenlenen bu kongrenin temel amacı; orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ve ormancılık sorunlarına bir kez daha dikkat çekmektir. Böylece, “İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık” teması etrafında, geçmişten günümüze insan-doğa ilişkileri, yaklaşımları ve değişimleri, mevzuat, yönetim, planlama, koruma, eğitim ve uluslararası ilişkiler gibi konularda bilgi üretilmesi ve bu bilgilerin toplumun ilgili kesimleriyle paylaşılarak toplumsal bilince katkı sağlamak hedeflenmiştir.

D U Y U R U

KONGRE AFİŞİ


18.10.2016

Bu yazı 3178 kez okundu...