Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

"Artvin ve Çevresinde Doğal Alanlara Yapılan Müdahaleler ve Sonuçları" Paneli

PANEL

“Artvin ve Çevresinde Doğal Alanlara Yapılan Müdahaleler ve Sonuçları” paneli Türkiye Ormancılar Derneği, Artvin İl ve Artvin Orman Fakültesi Temsilciliklerince 5 Mayıs 2016 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesi, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.  Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ’ün (Karadeniz Teknik Üniversitesi) yönettiği panele Prof. Dr. Doğan KANTARCI (İstanbul Üniversitesi (EM)), Yrd. Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU (KTÜ) ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP (Artvin Çoruh Üniversitesi) panelist olarak katılmışlardır.

TOD Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri Kemal KAYA ve M. Metin AVŞAROĞLU’nun da katıldığı panele, Artvin’deki sivil toplum kuruluşları ve halk yoğun ilgi göstermişlerdir.  M. Metin AVŞAROĞLU’nun açılış konuşmasını takiben başlayan panelde Prof. GÜMÜŞ Artvin halkının doğasını ve yaşam alanlarını korumak için verdikleri onurlu mücadeleden dolayı Artvin’lileri selamlamıştır.  Panelde ilk konuşmacı olarak söz alan Prof. KANTARCI Artvin ve çevresindeki bakır ve altın madenciliğinin neden olabileceği sonuçları ayrıntılı biçimde tartıştığı konuşmasında Cerattepe maden sahası için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporundaki bilgileri ekolojik anlamda yorumlayarak, yöntemi ne olursa olsun, olası bir madencilik faaliyetinin orman ekosistemini yok edici, dolayısı ile Artvin ve güneyindeki yerleşim alanlarını da arazi göçmeleri ve sellerle harap edici, asit maden suyu oluşumu sonucunda ağır metal iyonlaşması ile içme sularını kirletici etkiler yapacağını örneklerle anlatmıştır.

Yrd. Doç. Dr. KURDOĞLU ise konuşmasında HES’ler (hidroelektrik santraller) ve Yeşil Yol Projesinin Doğu Karadeniz doğal dağ ekosistemlerine verdiği ve vereceği zararları örnekleriyle ortaya koymuştur.  Bu bağlamda ÇED Raporu sürecindeki yetersizlikleri, HES ve Yeşil Yol projelerinin neden olacağı habitat parçalanması ve daralması ve yüksek eğimli arazide gerçekleştirilecek yol inşaatının yapacağı tahribatları örneklerle açıklamıştır.  Bir turizm yatırımı olarak öngörülen Yeşil Yol Projesinin doğa turizminin özüyle bağdaşmadığını ve yaratacağı sorunlar nedeniyle yörenin doğa turizmi bakımından sürdürülebilirliğine zarar vereceğini belirtmiştir.

Yrd. Doç. Dr. ÖZALP suyun doğal sistemler içerisindeki yaşamsal önemini belirterek, yörede sık sık meydana gelen sel, taşkın ve heyelanların nedenleri hakkında açıklamalarda bulunmuştur.  Su kaynaklı doğal afetlerin başlıca nedenleri arasında yağış rejimindeki düzensizlikler ile yörenin dağlık ve yüksek eğimli coğrafi yapısının yanında yanlış arazi kullanımı, dere yataklarının yerleşime açılması, altyapı yetersizliği ve hatalı yol inşaatları ile bunların bakımsızlığı sayılmıştır.  Bu konulardaki bilimsel bilgi birikiminin yetersizliğine de dikkat çeken Dr. ÖZALP, mevcut bilgi birikiminin de idareciler tarafından dikkate alınmadığını belirtmiştir.

Bu panelin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Derneğimiz Genel Merkezi Yönetim Kuruluna, panelimize katılan değerli öğretim üyelerine, Derneğimizin Artvin’de bulunan üyelerine, Yeşil Artvin Derneğine ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne TOD Artvin Temsilcileri olarak teşekkür ederiz.

Casim CİHAN, TOD Artvin Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Fatih TEMEL, TOD Artvin Orman Fakültesi Temsilcisi

 

 

B A S I N D A N

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?gnosif=e5S8FozxNK1OUZ73MjqXLA..&mnosif=KGtVfYtEy6Q.&st=2

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?gnosif=e5S8FozxNK1NC4a-3pU0hw..&mnosif=KGtVfYtEy6Q.&st=2

SERHAD ARTVİN

 


9.5.2016

Bu yazı 2569 kez okundu...