Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

ANAYASA'DA ORMAN VE ORMANCILIK ÇALIŞTAYI

Derneğimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmeye başlanacağı düşünülen yeni Anayasa çalışmaları çerçevesinde ve  derneğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda “anayasada yer alması gereken ormancılıkla ilgili hükümleri içerecek” Anayasa çalıştayı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu amaçla Orman Fakültelerinin hukuk, politika ve işletme-iktisat kürsülerinde görevli akademisyenler ile derneğimiz üyelerinden hukukcu, avukat ve orman mühendislerinden oluşan 45 kişiden görüş istenmiştir.

Yöneticiliğini Prof.Dr.Tahsin AKALP ‘in yaptığı, görüş bildiren 21 kişi ve derneğimiz yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Ankara'da 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde ‘’Anayasa’da Orman ve Ormancılık Çalıştayı’’ gerçekleştirilmiştir.

Gelen görüşlerin Anayasamızın 169 ve 170 inci maddelerinde yer alan orman ve ormancılıkla ilgili hükümlerinin fıkra bazında değerlendirilmesi ön çalışması yapıldıktan sonra tartışmaya açılmıştır. Anayasada yer alması gereken hususlar ve gerekçeleri üzerinde kapsamlı görüşmeler yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Türkiye Ormancılar Derneği, yeniden ele alınacak anayasa kapsamında ormancılık konusunun “Ormanlar ve Yönetimi” başlığı altında aşağıda yer aldığı gibi olması gerektiği yönündeki görüşünü, tarihsel sorumluluğunun bir gereği olarak kamuoyu ile paylaşmaya karar vermiştir.

“ORMANLAR VE YÖNETİMİ’’

Devlet, ormanların korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi ve denetimi devlete aittir.

Devlet ormanları kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir.  Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz, bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez. Devlet ormanları üstün kamu yararı ve zorunluluk halleri dışında irtifak hakkına konu edilemez.

Orman içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması ve kentsel toplumun ormanların ekosistem hizmetlerinden yararlandırılması kanunla düzenlenir.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz. Orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz, genel ve özel af kapsamına alınamaz. Yanan ormanların yerinde yeni ormanlar yetiştirilir, bu yerler başka amaçlarla kullanılamaz."

 

 


10.3.2016

Bu yazı 2384 kez okundu...