Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

GYMNASİUM MARİANUM LİSESİ VE ANK.TED KOLEJİ'NE TUZGÖLÜ HAKKINDA EĞİTİM VE TEKNİK GEZİ

ALMANYA MEPPEN KENTİ GYMNASİUM MARİANUM LİSESİ VE ANKARA TED KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE TUZGÖLÜ HAKKINDA 2 GÜNLÜK EĞİTİM VE TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

“Çevrecili...kle Kurulan Köprüler – Umwelt Baut Brücken” projesi 2011 - 2016 Öğretim yılları arasında Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Joachim GAUCK’un himayesinde gerçekleşmektedir. “Çevre ve Sürdürülebilirlik” konularında kültürlerarası öğeleri de kapsayan bu çevre eğitimi projesiAlman Çevre Vakfı (DBU), Alman Öğrenme ve Sınav Prosedürlerinin Nesnelleştirilmesi Enstitüsü (IZOP) ve Alman Çevre İletişim Merkezi (ZUK) tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda Türkiye ve Almanya’dan on kadar orta dereceli kardeş okuldan toplam 1.200 kadar öğrenci karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmekte ve güncel çevre konuları ile kültürlerarası işbirliği örneklerini gazeteci gibi araştırıp ülkelerindeki önde gelen gazetelerde tam sayfa olarak haber yapmaktadırlar. Bu projenin başlıca hedefleri ise gençlere güncel çevre konularının benimsetilmesi, çevre bilincinin güçlendirilmesi, yön verme yetkinliğinin geliştirilmesi, kültürlerarası yetkinliğin güçlendirilmesi, medya ve okuma yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
Bu kapsamda Türkiye’den “BirGün, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Sonsöz, Taraf” gazeteleri ile Alman ”FrankfurterAllgemeineZeitung, FrankfurterNeue Presse, MärkischeAllgemeineZeitung, NeueOsnabrückerZeitung, SchwäbischeZeitung, Volksstimme” gazetleri ile “os1.tv, RegioTV” televizyonları ve Alman “natür” dergisi proje ortakları arasındadır ve öğrencilerin söz konusu haberleri bu kanallardan yayınlanmaktadır.

Bu kapsamda, DBU’ dan Bayan Birte KAHMANN ve IZOP’ tan Bay Norbert HİLGER ile 2015 Eylül Ayı başından beri e-mail ile olan görüşmelerimiz neticesinde Almanya Meppen Kenti Gymnasium Marianum Okulu ile bu okulun Türkiye’deki kardeş okulu Ankara TED Koleji öğrenci ve öğretmenlerine, Türkiye Ormancılar Derneği ev sahipliğinde 18-19 Ocak 2016 tarihlerinde iki günlük bir eğitim semineri ve teknik gezi programı uygulandı.

18 Ocak 2016 sabah saat 09:00’da başlayan ve 40 kadar katılımcı ile yarım gün süren seminerde öncelikle Dernek Müdürü Serkan AYKUT tarafından İngilizce olarak Derneğin kısa bir tanıtımı gerçekleştirildi. TOD Üyesi Prof. Dr. Doğan KANTARCI tarafından “İç Anadolu ve Tuz Gölü, Jeolojik ve Morfolojik Yapı, Tuz Oluşumu ve Üretimi, Tuz Gölü’nün kuruması, Suyun Özellikleri ve Kirlenme” konularında bir sunum gerçekleştirildi. TOD Yönetim Kurulu Üyesi, Orman Mühendisi-Avukat A. Hüsrev ÖZKARA tarafından “Türkiye’deki Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Kurumsal Yapı, Tuzgölü ÖÇKB Yönetim Planı, Tuzgölü Faunası, Su Kaynaklarının Yönetim Planı, ÖÇK tarafları, Koruma-Kullanma Dengesi ve Neler Yapılmalı” konularında bir sunum gerçekleşmiştir.
TOD Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi KALELİ ve Nihat ÖZ ve bu projenin hazırlanmasına katkı sağlayan Erdal ÖRTEL’ in de hazır bulunduğu sunumlar sonrasında Sayın KALELİ katılımcılara hitap etmiştir.

Alman öğretmenler Markus HANNEKEN, Michael FUEST ile TED Koleji öğretmenleri Dilek TEMUR ve Selda GÜNGÖR ile tüm katılımcı öğrencilere dernek tanıtım materyallerimiz ile yayınlarımızdan takdim edilmiştir. Çekilen aile fotoğrafı ve soru-cevap bölümünüm ardından TOD Restoranında katılımcılara öğlen yemeği verilerek ilk günkü çalışmalar sonuçlanmıştır.

19 Ocak 2016 Salı günü saat 08:30’da TED Koleji’nin araçlarıyla Tuzgölü’ne hareket edildi. Şereflikoçhisar’dan girilen Tuz Gölü ÖÇK Alanı içindeki sedde boyunca haraket edip TEKEL’e bağlı bir tesis iken 2006 yılında özelleştirilen Koyuncu Tuzlası civarında soğuk ve kar yağışı altında izlenimlerde bulunduk. Daha sonra Tuzla yetkilisi Joeloji Mühendisi Yusuf Sinan DOĞAN eşliğinde tesisi ziyaret ettik. Soru cevap şeklindeki toplantıdan sonra Tuzla içinde üretim hakkında bilgi verdiler. Daha sonra tuz üretim sahaları yetkililerin eşliğinde gezildi. Bugün itibariyle Tuzgölü ÖÇK Alanı içinde faal üç tesis bulunduğunu 10 tesise daha tahsis yapılmasının ise Danıştay tarafından durdurulduğunu öğrendik.

Buradaki flora ve fauna hakkında 2005-2006 yıllarında bölgede çalışmalarda bulunan Prof.Dr. KANTARCI ve bölgeyi iyi tanıyan teknik gezide eşlik etmek üzere İzmir’den gelen TOD Üyesi Erdal ÖRTEL tarafından öğrencilere bilgiler aktarıldı, kirlenme ve kuraklaşma göl çevresi dolaşılarak gösterildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 15:00’de Ankara’ya dönmek zorunda kalındı. Esasen öğrencilerin özellikle Flamingo’ları gözleyebilmeleri için bu programın Haziran ayında gerçekleştirilmesi tarafımızca önerilmişti. Ayrıca öğrencilerin gelişinden 1 hafta önce çoğunlukla Alman turistlerin etkilendiği İstanbul’daki terör saldırısında gerçekleşen patlama, öğrencilerin bir kısmının bu seyahatlerini iptal etmelerine neden olmuştur.

 


27.1.2016

Bu yazı 3245 kez okundu...