Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

55. DÖNEM GENEL KURUL

Türkiye Ormancılar Derneği 55. Olağan Genel Kurulu 25.04.2015 Günü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Salonunda Yapıldı

 Genel kurul toplantısı, TOD Yönetim Kurulu üyesi A.Ozan ÇEKİÇ tarafından açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından; Divan Başkanlığına Prof.Dr. Avni Yücel ERYILMAZ, Başkan Yardımcılığına Mustafa KÖMÜRLÜ, Yazman üyeliklerine Burhan AYDOĞAN ve Gazi UZUN oy birliğiyle seçilmişlerdir.

 Divan Başkanının toplantı gündemini sunması ve gündeme ilişkin önerge olmaması üzerine görüşmelere geçilmiştir.

İlk olarak sunuş konuşmasını yapmak üzere TOD Genel Başkanı Fevzi KALELİ söz alarak görev yaptıkları dönem itibariyle yapılan çalışmaları ve etkinlikleri kısaca genel kurula sunmuşlardır.

Sunuş konuşmasının ardından konuklara söz verildi.

- Orman mühendisleri Odası Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN, ormanlar üzerindeki rant baskısının sonucu olarak orman tahribatının arttığını, 2000’e yakın ormancı çalışanın mazeretler hiçe sayılarak rotasyon tabi tutularak mağdur edildiğini , Orman Fakültelerindeki, Orman Mühendisliği bölümünün Doğal Kaynak Yönetimi bölümüne çevrilmesi hususunda Orman Fakültelerini eleştirmişlerdir.

-Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Yunus ENSARİ, Tükiye Ormancılar Derneğinin çalışmalarını takdir ettiğini belirtmişlerdir.

-Tarım-Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü DURMUŞ, Orman kaynaklarının ranta dönüştürüldüğünü, Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurlarının rotasyon sonucu mağdur olduklarını, Sendika olarak rotasyon ve ormanların ranta açılmasına karşı hukuksal olarak mücadele ettiklerini belirtmişlerdir.

Konuk konuşmalarının ardından TOD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hüseyin ÇETİN tarafından 54. Dönem Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu adına Özgen DEMİREL tarafından Denetim Kurulu Raporu, Genel sayman Kemal KAYA tarafından Bilanço okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

Bilanço, çalışma ve denetim raporları hakkında söz alan konuşmacılar özetle;

-Ahmet DEMİRTAŞ ; Doğa eğitimlerine daha fazla önem verilmesini,yönetimin katıldığı toplantılarda ve etkinliklerde ortaya koyduğu düşünceler ve neleri savunduğunun daha açık anlatılmasını, Gazi yerleşkesi huşunda daha duyarlı olunması gerektiğini, Dernek ve derneğin üst hakkına sahip olduğu tesislerle ilgili daha açık  ve bilgilendirme yapması gerektiğini belirtmiştir.

-Ahmet Yaşar YILDIZ ; Derneğin ormanlık alanların tahribi ve ranta açılması huşunda diğer sivil toplum örgütleriyle beraber hareket etmesi gerektiğini, Orman ve Av dergisinin dağıtımında daha özenli davranılması gerektiği, Dernek mensuplarına kredi,burs ve kreş gibi hizmetlerin verilmesi gerektiğini, Dernek internet sitesinin daha etkin ve interaktif kullanılmasını, Ulusal basın ve yayın organlarında daha fazla yer bulacak etkinliklerin yapılması gerektiğini,

-Fevzi YILMAZ ; Yönetim kurulu çalışma raporunun bir hafta önceden üyelere dağıtılması gerektiği, Kuzey ormanlarının tahribatı ile ilgili görüşlerin kamuoyuna daha etkin olarak anlatılması gerektiğini, ormancılık sorunlarına daha fazla eğinilmesi, siyasi parti seçim bildirgelerinde ormanlarla ilgili maddeler konması için çalışma yapılması gerektiğini,

Belirtmişlerdir.

Üyelerin konuşmalarından sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi KALELİ, yapılan eleştiriler için teşekkür ettiğini belirterek , Yapılacak tüzük kurultayında eksikliklerin giderileceğini, danışma kurulu toplantılarının yapılmaya devam edeceğini belirtmişlerdir.

Bu konuşmalardan sonra yapılan oylamada bilanço, yönetim ve denetim kurulları aklanmıştır. Daha sonra gündeme alınan önergeler ve gündemdeki diğer konular görüşülmüştür.

Dilek ve temennilerin alınmasından sonra yeni dönem yönetim, denetim ve onur kurullarının seçimine geçilmiştir. Divan başkanlığına verilen dilekçelerde yer alan adaylar arasında yapılan oylama ve sayım sonunda yeni yönetim, denetleme ve onur kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri Aldığı Oy

 1   Ozan A.ÇEKİÇ                     366
 2   Sıtkı ERAYDIN                     319
 3   Nihat ÖZ                               314
 4   Kemal KAYA                        308
 5   Dursun KEPENEK               305
 6    Fevzi KALELİ                      295
 7   Metin AVŞAROĞLU            295
 8  Hüseyin ÇETİN                     292
 9  Hüsrev ÖZKARA                  265
-------------------------------------------------------------
10 Ahmet Yaşar YILDIZ              96

  Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri Aldığı Oy

1  Sezgin ÖZDEN                         284
2  Özlem ASLAN                          274
3  Hasan Basri ÇAPANOĞLU      251
4  Mustafa ÖZER                          239
5  Bülent TÜRELİ                         234
6  Derya KAMER                          233
7  Ender GENÇ                            217
8  Ali Rıza UĞURELLİ                 199
9  Hasan T. ERTAŞ                     199

  Onur Kurulu Asil Üyelikleri Aldığı Oy

1  Necati UYAR                         305
2  M.Yaşar İNAN                       297
3  Ayhan ŞATIROĞLU              289
4  Abdulkadir ÖZDEMİR           277
5  İsmail BAŞOĞLU                  261

Onur Kurulu Yedek Üyelikleri Aldığı Oy

1  Yılmaz BİLENSOY                 274
2  Vural AKTAŞ                          264
3  Rasih KUBAOĞLU                 228
4  Burhan ÖZTÜRK                    227
5  Şerafettin BAYRAKTAR         217

Denetleme Kur. Asil Üyelikleri Aldığı Oy

 1  Yüksel ERDOĞAN               332
2  Özgen DEMİREL                   320
3  Salih YILMAZ                        320

Denetleme Kur.Yedek Üyelikleri Aldığı Oy

1  Adnan H. YURTCAN            292
2  Nejat ÖZTURAN                   281
3  İsmet BAYRAKTAR              266

 
 

 

   

   

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


8.10.2015

Bu yazı 2846 kez okundu...