Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

ÜYELERİMİZE DUYURU

Türkiye Ormancılar Derneğinin Saygıdeğer Üyeleri;

 

Bildiğiniz üzere; 1985 yılında, Orman Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) tarafından Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) ve TMMOB Orman Mühendisleri Odasına (OMO) 49 yıllığına tahsis edilmiş olan Antalya/Serik İlçesi Belek Turizm Merkezinde bulunan 405.000 m2 yüzölçümlü orman arazisine, TOD ve OMO İktisadi İşletmeleri adına, 2003 yılında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 5 Yıldızlı Tatil Köyü (500 Oda 1000 Yatak) için Turizm Yatırım Belgesi verilmiştir.

 Bahse Konu saha; TOD ve OMO İktisadi İşletmeleri tarafından, EKOPARK Şirketine 14.01.2004 tarihli “Turizm, Araştırma, Dinlenme ve Eğitim Tesislerine” ilişkin yapım-İşletim ve Devretme Sözleşmesi doğrultusunda kiralanmıştır. (Sözleşmenin tam metni Derneğimiz Web Sitesinde yer almaktadır)


14.01.2014 tarihli Yap-İşlet-Devret Sözleşmesinin;

a) Yararlanma Bedeli başlıklı 9 uncu maddesinde “Kiracı yatırımcı yararlanma bedeli olarak 1000 yataklı turizm tesisi için kiralayanlara yıllık net 250.000.- Euro bedel ödeyecektir.” Hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda her yıl TOD ve OMO İktisadi İşletmeleri bu yararlanma bedelini eşit olarak (125.000.- Euro + 125.000.- Euro)  almaktaydı.

b) Yararlanma Hakları başlıklı 11 inci maddesinde “Yatırımcı işletmeci tesisin işletmeye açılmasından itibaren tahsis süresi boyunca her yıl; TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği üyelerini her yıl her yıl Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında toplam 3500, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 400’er (toplam 2000), Ekim ve Kasım ayında 750 ve Aralık ayında da 500 olmak üzere, yılda toplam 7500 gecelemeyi, 1 haftada 12 odayı geçmemek …….. Suretiyle ağırlamayı kabul ve taahhüt etmiştir.” Hükmü yer almaktadır.

 Yatırımcı İşletmeci tarafından tesisin inşaatı 11.06.2005 tarihinde tamamlanarak 1700 yataklı 5 Yıldızlı Otel olarak faaliyete geçmiştir.

 2012 Nisan ayında yeni yönetim olarak göreve gelince ilk iş olarak, Rixos Premium Belek Otel ile kurumsal bir ilişki kurmak için gerekli çalışmaları başlattık. Sözleşmede eşit haklara sahip olduğumuz OMO ile birlikte hareket ettik.  Sözleşme gereği Rixos Premium Belek Otel ile 1000 yatak sayısı üzerinden kurulan Yararlanma Bedeli ve Yararlanma Haklarının yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. 2005 yılından beri gerçekte yatak sayısının 1000 yatağın çok üzerinde olduğunu tesbit ettik ve gerekli uyarılarda bulunduk. Bu zamana kadar kurumsal ilişkiden çok kişisel olarak yürütülen ilişki nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Tesisin İşletmeye açıldığı 2005 Yılı Haziran Ayından itibaren yatak sayısı farkından doğan yıllık yararlanma bedelinin; 125.000.- Euro olarak değilde, 1700 yatak sayısı üzerinden tekrar hesaplanarak 175.000.- Euro olması gerektiğini  EKOPARK yetkililerine iletince, onlarda  yararlanma hakkımızı kısıtlamak yoluna gitmek istediler bu yüzden bazı sorunlar yaşamak zorunda kaldık. Sayın üyelerimiz malesef sular bulanmadan durulmuyor. Dernek Yönetimimizin yoğun çalışmaları sonucunda, 2005 yılından 2012 yılına kadar ödenmeyen her yıl için 50.000.- Euro’ yu toplu halde aldık. Yani bu konuda kalıcı çözüm üretebildik.

 Ancak yararlanma hakları konusunda, sözleşmenin yeterli şekilde açıklayıcı olmaması nedeniyle bu hakkımızın güncellenmesinde Ekopark yönetimi ile çeşitli sorunlar yaşamamıza neden oldu.

 En son bize gönderdikleri tablodan da görüleceği üzere daha önce ve geçtiğimiz yıllarda 36-42 arasında kullandığımız oda sayısını sözleşmede aktif sezon olarak belirlenen Mayıs-Eylül (5 ay)ayları için, sözleşmenin ilgili maddesini kendi lehlerine yorumlayarak yararlanılacak oda sayısını 27 olarak gönderdiler. Bu nedenle önümüzdeki günlerde olumlu yeni bir gelişme olmadığı sürece, sizlere sağlamaya çalıştığımız olanakların geçtiğimiz yıllara göre özelikle aktif sezonda bir ölçüde sınırlanabileceği konusunda sizleri bilgilendirmek ve bu gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik. Bu nedenle Ekim ayından itibaren pasif sezonda oda sayılarının arttığı dikkate alındığında siz değerli üyelerimizin tercihlerini bu aylara kaydırması bir nebzede olsa bir rahatlama sağlayabilecektir. 

Bu sorunu çözmek amacıyla öncelikle EKOPARK yetkilileri ile görüşüp anlaşmak için girişimlerde bulunacağız. Yeterli bir sonuca ulaşamazsak yasal yollardan haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Yeni bir gelişme olursa da siz saygıdeğer üyelerimizi bilgilendireceğiz ve gelişmelerden haberdar edeceğiz. Sağolun varolun, herşey gönlünüzce olsun.

 

                Türkiye Ormancılar Derneği

                Yönetim Kurulu


Bu yazı 9040 kez okundu...