Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

KONFERANS

Kastamonu Üniversitesi ve Türkiye  Ormancılar Derneği Kastamonu İl temsilciliği tarafından düzenlenen ve İ. Ü. Orman Fakültesinden Prof. Dr. Ünal  AKKEMİK’in konuşmacı olarak katıldığı "Türkiye’nin Fosil Ormanları ve Fosil Orman Oluşumu" konulu konferans 09.05.2014 tarihindeKastamonu’da gerçekleştirildi.Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sezgin AYAN, Kastamonu Üniversitesi Ormanı Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Temel SARIYILDIZ, Bölge Müdür Yardımcısı Bayram KOÇKAYA, Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÇETİN, Dernek üyeleri, Kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımız ve orman fakültesi öğrencilerikatıldı.

Konferansın açılış konuşmasında Türkiye Ormancılar Derneği il temsilcisi Ercan ŞEN Derneğin tarihçesi, kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

 Konferans sonrası Prof. Dr. Ünal AKKEMiK’e etkinliğe yapmış olduğu katkı dolayısı ile Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÇETİN ve Kastamonu Üniversitesi Orman fakültesi Dekanı Prof. Dr.Temel SARIYILDIZ tarafından plaket ve hediye takdim edildi.

Prof.Dr. Ünal AKKEMİK yapmış olduğu  sunusunda;

Dünyanın kısa bir tarihi, Türkiye’nin oluşumu, Fosil Orman oluşumu ve Fosilleşme Türleri, Türkiye’nin tek fosil ormanı, Arizona Fosil Ormanı konularını işledi.

Fosil: Jeolojik çağlarda yaşamış olan bitki ve hayvanların, çeşitli doğa olayları sonucu özel ortamlarda değişime uğrayarak ya da yapısını koruyarak günümüze ulaşan kalıntılardır.

Fosil Orman nasıl oluştu?

Fosil ormanın oluşabilmesi için volkanik bir patlama ve ormana yakın bir göl ya da denizin olması gerekiyordu. Yaklaşık 18 milyon yıl önce büyük bir volkanik patlama yaşanmış, tepeden aşağıya doğru akan sıcak lavlar önüne gelen ağaçları yakarak göl ya da denize doğru giderek soğuyarak akmıştı. Göl ya da denize yakın yerdeki ağaçların tepe kısımları yanarken, dip kütükleri yerinde kalmıştır. Göl ya da deniz suyu seviyesinin lavların etkisiyle yükselmesi nedeniyle bu dip kütükler yanmadan kalmıştır.

Aradan geçen milyonlarca yıllık zaman içerisinde üzerinde binlerce ton ağırlık olan ağaç gövdeleri, aynı zamanda ıslak bir ortam içinde de bulunduğu için kimyasal değişimler geçirmiş ve yapısındaki selüloz ve ligninin yerini silis alarak çok daha sert ve taşlaşmış bir yapıya dönüşmüştür.

 Fosil Orman neden önemlidir?

Fosil ormanlar, dünyada az sayıda bulunan özel oluşumlar olup doğa tarihine ışık tutan en önemli kaynaklardır. Seben Fosil Araştırma Ormanı da, Miyosen döneminin orman ve iklim yapısını anlama açısından önemli bir doğal bilgi hazinesidir. Miyosen döneminde bölgenin Akdeniz iklimi etkisi altında olduğunu fosil ormanı oluşturan başta palmiye ağaçları olmak üzere, sedir ve sığla ağaçlarından anlıyoruz.

Bölgede nasıl bir orman vardı?

Fosilleşme öncesinde bölgede, sahil kesimlerde palmiye, kavak/söğüt ve sığla gibi ağaçlarlar varken, yukarılara doğru ardıç, herdem yeşil meşeler ve daha da yukarılarda sedir ağaçlarından oluşan bir orman vardı. Seben Fosil Araştırma Ormanı’nda yapılacak yeni çalışmalarla bu fosil ormanın yapısı daha da ayrıntılı bir şekilde ortaya konabilecektir.

Fosil Araştırma Ormanında ne tür çalışmalar yapılabilir?

Fosil ormanın florasının, jeolojisinin, jeomorfolojik yapısının lokal olarak daha detaylı bir şekilde çalışılması jeoloji, orman ve iklim tarihi ile coğrafya bilimleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Seben Fosil Araştırma Ormanı

Bu bölge, Orta Miyosen döneminde volkanik faaliyetlerin yoğun olduğu, deniz ve göllerle kaplı bir yer idi. Seben Fosil Araştırma Ormanı’nı oluşturan fosil ağaçların canlı olduğu dönemde iklim günümüzden çok daha sıcak ve tipik bir Akdeniz iklimi vardı.

     


Bu yazı 2344 kez okundu...