Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

ORMAN HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

 

     

 

 BASINA VE KAMUOYUNA

 

               Ülkemizde 1976 yılından beri 21 Mart’lar “Dünya Ormancılık Günü”  ve bu günün içerisinde bulunduğu hafta da “Orman Haftası” olarak değerlendirilmektedir.

Son yıllarda iyice hızlanan orman tahribatı, dünyanın her tarafında toprak erozyonu, bazı flora ve fauna türlerinin yok olması, toprak veriminin azalması ve atmosferimizdeki karbondioksit dengesinin bozulması gibi çok ciddi problemlere sebep olmaktadır.

Hızlı nüfus artışı, kırsal kesimlerdeki fakirlik, teknolojik gelişmeler ormansızlaşmayı beraberinde getirmektedir. Ülkemizde bu nedenlerin yanında ayrıcaşuursuz ve kısa vadeli ekonomik programlariçinçıkarılan Maden Yasası, 2/B olarak bilinen 6292 sayılı yasa, akarsuların ticarileştirilmesi ve HES (Hidroelektrik santralleri) ’lerin artması, Meclis gündeminde olan 6831 Sayılı Orman Kanunu Değişikliği Yasa Tasarısı, Tabiatı Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Yasası ile Sitlerin, doğal koruma alanlarının, milli park ve tabiat anıtı vb. orman alanları talana açılmış veya açılmaya çalışılmaktadır.

Hükmü Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar statüsünde olan ODTÜ ormanlarına yapılan yol hukuka aykırı olarak yapılmıştır. Başbakanlık Sarayı için Atatürk Orman Çiftliği’nin 1. Derecede Sit Alanı statüsünün 3. Sit alanına çevrilmesi kararının Mahkemece iptal etmiş olmasına rağmen inşaatı hala devam etmektedir.

Günümüzde rant sağlamak için ekonomi, gelişim ve dönüşüm söylemleriyle kırsalda ekosistemler, şehirlerde yeşil alanlar yağmaya kurban gitmektedir.3. köprü ve havalimanı için İstanbul Kuzey Ormanları, Akdeniz’de Alakır vadisi ve Ahmetler Kanyonu, Doğu Anadolu da Tortum vadisi Karadeniz’de nerdeyse bütün dereler HES’ler için kurban edilmek isteniyor veya edilmiş. Son çıkarılan Maden Yasası ile Kazdağları çığlık çığlığa.

Ülkemiz ormanlarında ve yeşil alanlarında tahribatlar, yok etmeler ve kanunsuz uygulamalar çoğalmışken siyasi iktidar “Dünyanın en çok ağaçlandırma yapan ülkesiyiz, orman varlığımız artmakta, yapılan tahribatlarda Üstün Kamu Yararı varmış gibi gösterilereksöküyoruz söktüğümüzü başka yere dikiyoruz, kesiyoruz ama yerine çok daha fazlasını dikiyoruz vs.” gibi söylemleri ile orman kıyımlarını veşehirlerde yeşil alanların yok edilmesini gizlemek istemektedir.

Ormancılık meslek örgütleri olarak; orman ve çevreye duyarlı ve korumacı her türlü davranış biçiminin, ülkemiz ve dünya insanlarının yaşadıkları yere sahip çıkma bilincinin, çabaların geniş kapsamlı ve kalıcı kılmaya çalışmaktayız. Çocuklarımızın; yeşili yağmalanmış, toprakları verimsizleşmiş, suları kirli, havası zehirlenmiş, yaban hayvanları azalmış, kuşları, böcekleri, balıkları yaşam savaşı veren, iklim koşulları alt üst olmuş bir dünyada yaşamayı hak etmediklerine inanmaktayız. Ülkemizin ve dünyamızın yaşadığı büyük deprem, sel, çığ felaketlerinin boyutlarının bu denli şiddetli olmasının nedenlerinin başında orman ve çevre koşullarının bugüne dek göz ardı edilmesinin yattığını düşünmekteyiz.

Bu nedenle; Orman Haftasında bir kez daha, başta basın-yayın olmak üzere tüm halkımızı ülkemizin taşına, toprağına, havasına, suyuna, ORMANLARINA sahip çıkmaya çağırıyoruz. 21.03.2014

 

                                                        Ormancı Meslek Kuruluşları Adına

                                                              Türkiye Ormancılar Derneği
                                                                        Genel Başkanı
                                                                       
 Fevzi KALELİ

                                                                 

 

·       Türkiye Ormancılar Derneği

·       TMMOB Orman Mühendisleri Odası

·       ORKOOP (Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği)

·       Emekli Ormancılar Derneği

·       Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği

·       Orman Teknikerleri Derneği

·       Kırsal Çevre Derneği

·       Tarım Orkam-Sen

·       Tarım Orman İş

·       Türk Tarım Orman-Sen

 


Bu yazı 2097 kez okundu...