Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

GAZİ TESİSLERİ

Derneğimizce Orman Genel Müdürlüğüne yazılan 11.06.2012 tarih ve 2.2./95 sayılı yazının;

"5. Maddesi; Gazi Yerleşkesinin bir parçası olan ve üzerinde lojmanların yer aldığı bölüm, hangi tarihte boşaltılacaktır? Halen lojmanlarda oturan personel için uygulanacak yol haritası nedir?

6. Maddesi; Genel Müdürlüğünüz için yeni bir yerleşke oluşturulması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise hangi zaman diliminde ve nerede oluşturulacaktır? Yerleşkede personeliniz için lojman ve diğer sosyal tesisler yer alacak mıdır?"

şeklinde sorulduğunda

OGM'den gelen 17.07.2012 tarih ve 585 sayılı cevabi yazının son paragrafında;

"Mülkiyetimizde bulunan Ankara ili, Yenimahalle ilçesi Ormançiftliği mahallesi, 7638 ada 13-14-15 no.lu parseller üzerinde Orman Genel Müdürlüğü yeni yerleşkesi oluşturulması planlamakta olup, proje çalışmaları devam etmektedir. Sözkonusu yerleşkede idari hizmet binaları, hizmetevleri ve sosyal tesisler (kreş, kantin, misafirhane b.) düşünülmekte olup, yerleşkenin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Gazi Tesisleri içerisinde bulunan ve mevcut kullanılan hizmetevleri ve sosyal tesislerin yeni yerleşkenin tamamlanmasından sonra boşaltılması planlanmıştır."

denilmesine rağmen, geçen süre içerisinde konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadığı gibi Orman Genel Müdürlüğü Gazi Yerleşkesinde oturan personelden lojmanların boşaltılması istenmiştir.

 Derneğimiz konunun takipçisi olarak Orman Genel Müdürlüğü'nden 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde 12.08.2013 tarih ve 2.2/93 sayılı yazımızla ikinci defa bilgi talebinde bulunulmuştur. Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen cevap meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.

 

             


Bu yazı 2765 kez okundu...