Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

6292 Sayılı Yasanın Uygulamalarından Ormancılık ve Orman Köylüsü Yararına! Bakalım Ne Çıkacak

6292 SAYILI YASANIN UYGULAMALARINDAN ORMANCILIK VE ORMAN KÖYLÜSÜ YARARINA!
BAKALIM NE ÇIKACAK?

  
Türkiye Ormancılar Derneği olarak ormanlarımız için 2B nin çok önemli bir sorun olduğunu, çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda daha önceki süreçte "70'e yakın demokratik kitle örgütün oluşturduğu Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Birliği" içinde yer alarak önemli katkılarda bulunduk ve platform olarak genel çerçevede savunduğumuz, ana başlıkları hep birlikte belirledik;
  • 2B alanları için kesin tarih 31.12.1981 den önce bilim ve fen bakımından orman vasfını kaybetmiş olması,
  • Orman kadastro çalışmalarının bir an önce bitirilmesi,
  • Hem Anayasanın 169. ve 170. Maddesinden hem de Orman Kanununun 2. maddesinden tümüyle kaldırılması,
  • Elde edilecek gelirler orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylüler ile orman varlığının arttırılması ve iyileştirilmesi çalışmalarına harcanması,
  • 2A maddesi ile ormanlar gibi gözden çıkarılmak istenen funda ve makiliklerin kesinlikle korunması,
  • 2.Madde ve 2/B uygulamaları sonucu orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin yeniden değerlendirilerek, eylemli orman olan yerler ile orman bütünlüğü, su ve toprak muhafaza karakteri taşıyan yerlerin yeniden orman olarak geri kazanılması,
Daha sonra bakanlık bu çalışmaları bir kenara bıraktı. Çünkü popülist bir yaklaşımla seçim yarışa giren muhalefet partilerinin kamuoyunda daha sonra kendilerini de bağlayacak 2011 seçim sürecinde2B'yi biz çözeriz açıklamalarını, AKP çok güzel kullanarak 2B'ye çözüm adı altında önümüzdeki süreçte ormancılığımızda çok derin yaralar açacak olan 6292 sayılı yasayı muhalefetinde oyları ile meclisten geçirilmesini sağladı. CHP'nin orman köylüsünden bedel alınmasın, elde edilen gelir orman köylüsü ve ormanlar için harcansın fikrinin arkasına sığınarak ben doğru olanı söyledim daha ne yapabilirim demesi kendisini kurtarmaz. Yasanın maksadı aşan bir şekilde çıkarılmasının farkına vardıklarında bile, halka kendilerini anlatamayacağı korkusu nedeniyle açık bir şekilde birçok yönden anayasaya aykırı bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine bile götürememişlerdir. 6292 sayılı yasa bırakın çözüm üretmeyi daha büyük sorunların tetikleyicisi olacak ve orman alanlarının büyük ölçüde tahribine yol açacaktır. Şöyle ki;
          Anayasamızın 169-170. maddeleri özellikle ormanlarımızı ve orman köylümüzü korumayı hedeflemiştir. Bu çerçevede; 2924 sayılı yasada (Kullananlar tabiri...) ve 4706 yasada (bırakın kullanıcılarına orman köylüsüne bile satış değil ancak tahsis yapılabileceğini..) yapılan değişiklikler, anayasa mahkemesince iptal edildi.
               6292 sayılı yasada da orman köylüsü olmayanlara yani kullanıcılarına satış yapılabilmesi yanında sadece 2B değil, orman sayılan yerlerinde satışa konu olduğunu tespit ediyoruz. Açık bir şekilde anayasaya aykırıdır.
6292 sayılı yasanın adı da dikkat çekicidir. ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ. ..,denilmesine rağmen bu yasanın öznesi ormanlarımızın ranta ve işgalciye açılmasıdır. Halbuki ormanlarımızı ve orman köylümüzü korumak ana amaç olmalıdır. Anayasamızın 169 ve 170. Maddeleri bu amaçla düzenlenmiştir. Ormanlarımız ile içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerimiz kolay vazgeçebileceğimiz değerlerimiz olamaz.6292 Sayılı Yasa... adını taşımakla ve amaç maddesinde de böyle tanımlanmakla birlikte, bu yasa ile 6831 sayılı orman Yasasının 2/A maddesinin kapsamı genişletilmekte ve 2-2/B madde alanlarının satışı düzenlenmektedir.
             2 ve 2/B madde sahalarının satışıyla ilgili olarak 2924 sayılı yasada, ayrıca 4706 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler Anayasanın 170. Maddesine aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesince iptal edildiği halde, Anayasada herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı amaçla 6292 sayılı yasa ile yapılan düzenleme ile 2. ve 2/B madde sahalarının orman köylüsü yerine, 5831 sayılı yasa kapsamında tespit edilen ve beyanlar hanesinde belirtilen son kullanıcısına satılması Anayasanın 170. Maddesine aykırı olduğu gibi 31.12.1981 tarihinden sonra orman alanlarında yapılan işgal, faydalanma ve yerleşimlerin de bu yolla ortadan kaldırılması düşüncesini geliştirecek ve 2/B madde uygulaması için bilim ve fen bakımından orman niteliğinin kaybedildiği varsayılan Anayasanın 169. Maddesindeki 31.12.1981 tarihinin de değiştirilerek daha yakın bir tarih olarak belirlenmesine yol açacaktır.
           Yasanın 4. Maddesi ile 6831 sayılı yasanın 2/A maddesi kısmen değiştirilmiş, "orman içindeki köyler Halkı" ifadesi "Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkı" olarak düzenlenerek ve diğer maddelerde 2A konusunda hükümete sınırsız yetkiler de verilerek 2/A kapsamı genişletilmiştir.Bu durumda 2A alanları, orman içi ve bitişiği köylerin zorunlu durumlarda yerleştirilmesi ile sınırlı olmayan, her türlü faaliyete izin verilen yer haline getirilmiştir.
2 ve 2/B madde sahası iken, Orman Genel Müdürlüğünce tekrar orman olarak değerlendirilmek üzere istenilen yerler üzerindeki muhdesatın kamulaştırılması İdareye büyük bir mali yük getireceği gibi, orman olan veya orman olması gereken yerler üzerindeki işgalin kamulaştırmaya konu edilmesi hakkaniyete uygun değildir.
Yayla alanlarında bulunan bina ve tesisler orman idaresi tarafından işletilir, işlettirilebilir veya kiraya verilebilir." Hükmü getirilmiştir. Yayla ve otlak alanları ile ilgili bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu, kesinleşmiş yargı kararlarının yok sayıldığı, işgalci olanların bir nevi kiracı olarak değerlendirildiği, yasanın bu düzenlemesi ile orman idaresinin emlak komisyoncusu olarak çalışmasının yolunun açıldığı, yayla ve otlak alanlarında işgal ve yerleşmelerin özendirildiği görülmektedir.
2B yasasında, AKP ile birlikte hareket ettikleri için muhalefet partilerini ve AKP'yi Türkiye Ormancılar Derneğinin bu yıl yapılan 54. Olağan genel kurulunda oy birliği ile kınama kararı almıştı. Yukarıda sıralamaya çalıştığımız birçok nedenle anayasamıza açık bir şekilde aykırı bu yasanın Anayasa Mahkemesine götürülmesi konusunda kendilerine yukarıda bahsettiğimiz hususları aktarmamıza bu yanlıştan dönülmesini anlatmamıza rağmen ana muhalefet partisi CHP bu hakkını kullanmayarak bu yanlışa bir kere daha ortak olmuştur. Bu yaklaşımlarından dolayı,ciddi olarak ormanlarımızın talanına yol açacak, 6292 sayılı yasanın çıkmasını sağlayan, başta AKP olmak üzere, ana muhalefet partisi CHP ve muhalefet partisi MHP'yi KINIYORUZ.
 
 TOD YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6292 SAYILI YASANIN UYGULAMALARINDAN ORMANCILIK VE ORMAN KÖYLÜSÜ YARARINA! BAKALIM NE ÇIKACAK?

 
Türkiye Ormancılar Derneği olarak ormanlarımız için 2B nin çok önemli bir sorun olduğunu, çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda daha önceki süreçte "70'e yakın demokratik kitle örgütün oluşturduğu Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Birliği" içinde yer alarak önemli katkılarda bulunduk ve platform olarak genel çerçevede savunduğumuz, ana başlıkları hep birlikte belirledik;
ü2B alanları için kesin tarih 31.12.1981 den önce bilim ve fen bakımından orman vasfını kaybetmiş olması,
üOrman kadastro çalışmalarının bir an önce bitirilmesi,
üHem Anayasanın 169. ve 170. Maddesinden hem de Orman Kanununun 2. maddesinden tümüyle kaldırılması,
üElde edilecek gelirler orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylüler ile orman varlığının arttırılması ve iyileştirilmesi çalışmalarına harcanması,
ü2A maddesi ile ormanlar gibi gözden çıkarılmak istenen funda ve makiliklerin kesinlikle korunması,
ü2.Madde ve 2/B uygulamaları sonucu orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin yeniden değerlendirilerek, eylemli orman olan yerler ile orman bütünlüğü, su ve toprak muhafaza karakteri taşıyan yerlerin yeniden orman olarak geri kazanılması,
 
 
Daha sonra bakanlık bu çalışmaları bir kenara bıraktı. Çünkü popülist bir yaklaşımla seçim yarışa giren muhalefet partilerinin kamuoyunda daha sonra kendilerini de bağlayacak 2011 seçim sürecinde2B'yi biz çözeriz açıklamalarını, AKP çok güzel kullanarak 2B'ye çözüm adı altında önümüzdeki süreçte ormancılığımızda çok derin yaralar açacak olan 6292 sayılı yasayı muhalefetinde oyları ile meclisten geçirilmesini sağladı. CHP'nin orman köylüsünden bedel alınmasın, elde edilen gelir orman köylüsü ve ormanlar için harcansın fikrinin arkasına sığınarak ben doğru olanı söyledim daha ne yapabilirim demesi kendisini kurtarmaz. Yasanın maksadı aşan bir şekilde çıkarılmasının farkına vardıklarında bile, halka kendilerini anlatamayacağı korkusu nedeniyle açık bir şekilde birçok yönden anayasaya aykırı bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine bile götürememişlerdir. 6292 sayılı yasa bırakın çözüm üretmeyi daha büyük sorunların tetikleyicisi olacak ve orman alanlarının büyük ölçüde tahribine yol açacaktır. Şöyle ki;
Anayasamızın 169-170. maddeleri özellikle ormanlarımızı ve orman köylümüzü korumayı hedeflemiştir. Bu çerçevede; 2924 sayılı yasada (Kullananlar tabiri...) ve 4706 yasada (bırakın kullanıcılarına orman köylüsüne bile satış değil ancak tahsis yapılabileceğini..) yapılan değişiklikler, anayasa mahkemesince iptal edildi.
6292 sayılı yasada da orman köylüsü olmayanlara yani kullanıcılarına satış yapılabilmesi yanında sadece 2B değil, orman sayılan yerlerinde satışa konu olduğunu tespit ediyoruz. Açık bir şekilde anayasaya aykırıdır.
6292 sayılı yasanın adı da dikkat çekicidir. ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ. ..,denilmesine rağmen bu yasanın öznesi ormanlarımızın ranta ve işgalciye açılmasıdır. Halbuki ormanlarımızı ve orman köylümüzü korumak ana amaç olmalıdır. Anayasamızın 169 ve 170. Maddeleri bu amaçla düzenlenmiştir. Ormanlarımız ile içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerimiz kolay vazgeçebileceğimiz değerlerimiz olamaz.6292 Sayılı Yasa... adını taşımakla ve amaç maddesinde de böyle tanımlanmakla birlikte, bu yasa ile 6831 sayılı orman Yasasının 2/A maddesinin kapsamı genişletilmekte ve 2-2/B madde alanlarının satışı düzenlenmektedir.
2 ve 2/B madde sahalarının satışıyla ilgili olarak 2924 sayılı yasada, ayrıca 4706 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler Anayasanın 170. Maddesine aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesince iptal edildiği halde, Anayasada herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı amaçla 6292 sayılı yasa ile yapılan düzenleme ile 2. ve 2/B madde sahalarının orman köylüsü yerine, 5831 sayılı yasa kapsamında tespit edilen ve beyanlar hanesinde belirtilen son kullanıcısına satılması Anayasanın 170. Maddesine aykırı olduğu gibi 31.12.1981 tarihinden sonra orman alanlarında yapılan işgal, faydalanma ve yerleşimlerin de bu yolla ortadan kaldırılması düşüncesini geliştirecek ve 2/B madde uygulaması için bilim ve fen bakımından orman niteliğinin kaybedildiği varsayılan Anayasanın 169. Maddesindeki 31.12.1981 tarihinin de değiştirilerek daha yakın bir tarih olarak belirlenmesine yol açacaktır.
Yasanın 4. Maddesi ile 6831 sayılı yasanın 2/A maddesi kısmen değiştirilmiş, "orman içindeki köyler Halkı" ifadesi "Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkı" olarak düzenlenerek ve diğer maddelerde 2A konusunda hükümete sınırsız yetkiler de verilerek 2/A kapsamı genişletilmiştir.Bu durumda 2A alanları, orman içi ve bitişiği köylerin zorunlu durumlarda yerleştirilmesi ile sınırlı olmayan, her türlü faaliyete izin verilen yer haline getirilmiştir.
2 ve 2/B madde sahası iken, Orman Genel Müdürlüğünce tekrar orman olarak değerlendirilmek üzere istenilen yerler üzerindeki muhdesatın kamulaştırılması İdareye büyük bir mali yük getireceği gibi, orman olan veya orman olması gereken yerler üzerindeki işgalin kamulaştırmaya konu edilmesi hakkaniyete uygun değildir.
Yayla alanlarında bulunan bina ve tesisler orman idaresi tarafından işletilir, işlettirilebilir veya kiraya verilebilir." Hükmü getirilmiştir. Yayla ve otlak alanları ile ilgili bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu, kesinleşmiş yargı kararlarının yok sayıldığı, işgalci olanların bir nevi kiracı olarak değerlendirildiği, yasanın bu düzenlemesi ile orman idaresinin emlak komisyoncusu olarak çalışmasının yolunun açıldığı, yayla ve otlak alanlarında işgal ve yerleşmelerin özendirildiği görülmektedir.
2B yasasında, AKP ile birlikte hareket ettikleri için muhalefet partilerini ve AKP'yi Türkiye Ormancılar Derneğinin bu yıl yapılan 54. Olağan genel kurulunda oy birliği ile kınama kararı almıştı. Yukarıda sıralamaya çalıştığımız birçok nedenle anayasamıza açık bir şekilde aykırı bu yasanın Anayasa Mahkemesine götürülmesi konusunda kendilerine yukarıda bahsettiğimiz hususları aktarmamıza bu yanlıştan dönülmesini anlatmamıza rağmen ana muhalefet partisi CHP bu hakkını kullanmayarak bu yanlışa bir kere daha ortak olmuştur. Bu yaklaşımlarından dolayı,ciddi olarak ormanlarımızın talanına yol açacak, 6292 sayılı yasanın çıkmasını sağlayan, başta AKP olmak üzere, ana muhalefet partisi CHP ve muhalefet partisi MHP'yi KINIYORUZ.
 
 


Bu yazı 3490 kez okundu...