Ana Sayfa  »  Haberler  »  Haber Detay

GAZİ YERLEŞKESİ İLE İLGİLİ OGM'NİN CEVABI

Sayı     : 2.2.2/ 95

Konu   : Bilgi ve Belge Edinme          
              Talebi                                                              11.06.2012 – Ankara
 
 
  
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                             ANKARA
 
 
 
Anayasanın ve özel kanun hükümleri ışığında, aşağıdaki sorularımızın cevaplanması gereği doğmuştur:
1.      Orman Genel Müdürlüğü Gazi Yerleşkesiyle ilgili olarak çeşitli tarihlerde, gerek milletvekillerinin soru önergelerine verilen cevaplarda, gerekse sivil toplum kuruluşlarının 4982 sayılı Kanun kapsamındaki bilgi taleplerine verilen cevaplarda; Atatürk Orman Çiftliğindeki gayrimenkullerinizin, Başbakanlığa veya Başbakanlığın istemi üzerine diğer kurum ve kuruluşlara devredilmesi yönünde herhangi bir işlem yapılmadığı bildirilmesine karşın; Gazi Yerleşkesinin, son dönemde peyderpey boşaltıldığı, kamuoyunca bilinen bir gerçektir. Bu çerçevede; Gazi Yerleşkesi, hangi kuruma devredilmiştir? Devire ait dokümanların birer suretinin Derneğimize gönderilmesini,
2.      Gazi Yerleşkesinin, içerisinde yer alan hizmet binalarının tamamının yaklaşık 3 yıl önce tadilat gördüğü ve yenilendiği kamuoyunca bilinmektedir. Bu kapsamda yapılan yenilenme çalışmaları için ne kadar harcama yapılmıştır? Boşaltılan binalardaki kullanılabilir malzemeler (kapı, pencere, dolap vb.) nasıl değerlendirilmektedir?
3.      Bilgi İşlem çalışmalarını yürütmek üzere tahsis edilen 5 no.lu bina basta olmak üzere Gazi Yerleşkesinde yer alan tüm binalarda yapılan BT teknik alt yapısı için ne kadar para harcanmıştır? Taşınılan binalarda, bu alt yapının kullanılabilirliği söz konusu mudur?
4.      Genel Müdürlüğünüzün ve Bölge Müdürlüğünüzün merkezi neresidir? Genel Müdürlüğünüz ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, hali hazırda kaç adet binada ve hangi adreslerde hizmet vermektedir? Kaç adet bina kiralanmıştır? Kiralama bedelleri ne kadardır? Kiralamalara ilişkin sözleşmelerin birer suretinin Derneğimize gönderilmesini,
5.      Gazi Yerleşkesinin bir parçası olan ve üzerinde lojmanların yer aldığı bölüm, hangi tarihte boşaltılacaktır? Halen lojmanlarda oturan personel için uygulanacak yol haritası nedir?
6.      Genel Müdürlüğünüz için yeni bir yerleşke oluşturulması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise hangi zaman diliminde ve nerede oluşturulacaktır? Yerleşkede personeliniz için lojman ve diğer sosyal tesisler yer alacak mıdır?
Yukarıda belirtilen bilgi ve belge taleplerimizin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 4, 5,11 ve 12 inci maddeleri ile Anayasanın 74 üncü maddesi uyarınca tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.
 
 
 Fevzi KALELİ          
 Genel Başkan
 
BİLGİ VE BELGE EDİNME TALEBİMİZE GELEN CEVAP için TIKLAYINIZ


Bu yazı 2028 kez okundu...