EĞİTİM:
1-  YEŞİL KİTAP, 1951, 2005

2-  BİTKİ ADLARI SÖZLÜĞÜ – PROF.DR. METİN SARIBAŞ, 2006

3-  DEREDEN TEPEDEN DOĞAL VE YAPAY ALANLARDAKİ BİTKİLER – ALİ ERHAN ÖZER , 2006

4-  ORMAN GENETİĞİ VE AĞAÇ ISLAHI – PROF.DR. KORHAN TUNÇTANER, 2007

5-  TÜRKİYE’DE ÇALILAŞTIRILMIŞ ORMANLAR SORUNUNA EKOLOJİ AÇISINDAN BAKIŞ – PROF.DR. M.DOĞAN KANTARCI, 2008

6-  ORMANCILIK POLİTİKASI – YRD.DOÇ.DR. CİHAN ERDÖNMEZ, DOÇ.DR.SEZGİN ÖZDEN, DOÇ.DR.ERDOĞAN ATMIŞ, PROF.DR. AYTUĞ AKESEN, PROF.DR. ABDİ EKİZOĞLU, DOÇ.DR. YALÇIN KUVAN, 2010

7-  PLANLAMA SÜRECİNDE ORMAN FONKSİYONLARI – DR. GÜLZADE KAHVECİ, 2012

8-  İSTANBUL ORMANLARININ DOĞAL AĞAÇ VE ÇALILARI – PROF.DR. ASUMAN EFE, DR. HATİCE YILMAZ, 2013

9 - YENİ ANAYASA'DA ORMAN (Anayasa'da Yer Alması Gereken Ormancılıkla İlgili Hükümler), (I. BASKI, 2016 / II. BASKI, 2017)

 

DİĞER YAYINLAR:
1-  ORMANCILIĞIMIZDA ÖZELLEŞTİRME, 1994

2-  ORMANLARIMIZIN ANAYASA VE YASALARDAKİ YERİ – FERRUH ATBAŞOĞLU, 1997

3-  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED), 1998

4-  CUMHURİYETİN 75. YILINDA ORMANLARIMIZ VE ORMANCILIĞIMIZ – TANER SAVAŞAN, 1998

5-  ORMANCILIĞIMIZ NEREDEN NEREYE – MUSTAFA YUMURTACI, 1999

6-  BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMAN YANGINI TEHLİKESİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE DENETİMLİ YAKMA TEKNİĞİNİN UYGULAMA OLANAKLARI – PROF.DR. TUNCAY NEYİŞÇİ, GÜREL ŞİRİN, HALİL SARIBAŞAK, 2002

7-  ORMANCILIKTA BİR DEVRİN ANILARI – SAMİ YAŞAR ÖLÇER, 2006

8-  a) I. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ, 2001

 8-  b) II. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ: TÜRKİYE ORMANLARININ YÖNETİMİ VE KATILIM, 2003

9-  III. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ: 150. YILINDA TÜRKİYE’DE ORMANCILIK EĞİTİMİ, 2008

10-    ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE EKOTURİZM ÇALIŞTAYI VE 10. YILINDA TODEG, 2010 (İNGİLİZCE)

11-    ECOTOURISM IN FOREST ECOSYSTEMS WORKSHOP & TODEG IN ITS TENTH YEAR (İNGİLİZCE - ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE EKOTURİZM ÇALIŞTAYI VE 10. YILINDA TODEG, 2010) (İNGİLİZCE)

12-  ALAKIR ÇAYI HAVZASINDA NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES) KURULMASI GİRİŞİMLERİNİN EKOLOJİK BAKIMDAN İRDELENMESİ – PROF.DR. DOĞAN KANTARCI, 2011

13-  ORMAN YANGINI İNSAN İLİŞKİSİ – DOÇ.DR. SEZGİN ÖZDEN, HÜLYA KILIÇ, H.EMRE ÜNAL, YRD.DOÇ.DR. ÜSTÜNER BİRDEN

14-  TÜRKİYE ORMANCILIĞININ SON 10 YILINI TARTIŞIYORUZ, 2013

15-  8-9 EYLÜL 2009 TARİHLERİNDE İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN NEDENLERİ, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE İLİŞKİN TEKNİK RAPOR "24-25 EYLÜL 2009

16-  KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE SU SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ORMANLAR "13-14 ARALIK 2007", TOD Marmara Şb, Ankara, 2007

17-  I. ULUSAL KENT ORMANCILIĞI KONGRESİ "9-11 NİSAN 2004"

18-  ORMAN KANUNU LAYİHASI, ZİRAAT VE MUVAKKAT ENCÜMENLERİ MAZBATALARI, Ankara, 1957

19-  ORMANCILIĞIMIZDA YASAL SORUNLAR-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI "14-17 MART 2011 BELEK ANTALYA",  2011

20-  CUMHURİYET DÖNEMİ ORMANCILIĞIMIZDA 3116 SAYILI ORMAN YASASI VE SONRASI –SEMPOZYUM, Ankara-1987

21-  ORMANCININ CEP KİTABI, ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU, Ankara, 1952

22-  ORMAN DAVAMIZIN ÇEŞİTLİ YÖNLERİNE DAİR İLMİ GÖRÜŞLER, Orman Fak.Prof.ve Doçentleri, Ankara, 1951

23-  ÖLÇME BİLGİSİ, İstanbul, 1947

24-  TÜRK ORMANCILIĞI YÜZÜNCÜ TEDRİS YILINA GİRERKEN 1857-1957, Ankara, 1957

25-  YANAN ORMANLARDA 50 GÜN, YAŞAR KEMAL, Ankara, 1954

26-  ORMAN KANUNU LAYİHASI VE VERİLEN MÜTALAALAR, Ankara, 1955

27-  6831 SAYILI ORMAN KANUNU HUSUSİ NÜSHASI, Ankara, 1957

28-  ORMAN BAKANLIĞI KURULMALIDIR, Ankara, 1960

29-  ORMAN ÜRÜNLERİNDE FİYAT OLUŞUMU VE SATIŞ YÖNTEMLERİ SEMİNERİ, Ankara, 1975

30-  ORMANCILIĞIMIZDA NE YAPILMALI, Ankara 1991

31-  TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ORMANCILIK POLİTİKASI, Ankara 2000

32-  ORMANLARIN FONKSİYONEL DEĞERLERİ BROŞÜRÜ

33-  I. ULUSAL KENT ORMANCILIĞI KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ, Ankara, 2004

34-  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE AZALTIM ÖNERİLERİ: ORMAN EKOSİSTEMLERİ BROŞÜRÜ, Ankara, 2011

35-  TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ III. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ KATILIM BELGELERİ, Ankara 2008

36-  TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ STRATEJİK PLANI  (21 NİSAN 2013)

37-  İSTANBUL ORMANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ- TOD MARMARA ŞB., Kasım 2014 

38-DOĞAL ÖYKÜLER - TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ & UNDP SGP GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI TÜRKİYE   (OCAK 2015),  İNGİLİZCE, NATURAL STORIES - THE FORESTERS' ASSOCIATION OF TURKEY & UNDP SGP (SMALL GRANTS PROGRAMME) GEF (GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY)  (NİSAN 2017)

39- 21 MART 2015 DÜNYA AĞAÇ GÜNÜ KUTLAMALARI-DÜNYA ORMANCILIK HAFTASI, (CELEBRATIONS OF WORLD WOOD DAY WORLD FOREST WEEK MARCH 21st , Ankara 2015, (TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİRARADA, TEK KİTAP / ENGLISH AND TURKISH BILINGUAL BOOK)

40- "TÜRKİYE'NİN ORMANCILIK SERÜVENİ, ÖRGÜTLENMESİ VE ORMANCILIKTA KADININ YERİ" PANELİ KİTABI, 2016

41- DEVLET ORMANCILIĞINA GEÇİŞ SÜRECİNDE KARADERE SERÜVENİ- PROF. DR. CANTÜRK GÜMÜŞ, 2017

42- IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ “İNSAN-DOĞA ETKİLEŞİMİNDE ORMAN VE ORMANCILIK” 1. CİLT, 2017

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ “İNSAN-DOĞA ETKİLEŞİMİNDE ORMAN VE ORMANCILIK”  2. CİLT, 2017

43- TÜRK ORMAN DEVRİMİ - PROF.DR. CANTÜRK GÜMÜŞ, 2018

44- TÜRKİYE ORMANLARINDA AB NATURA 2000 KONEPTİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ, 2018

45- PRACTICABILITY OF THE NATURA 2000 CONCEPT IN THE FORESTED AREAS OF TURKEY, 2018

46- DÜNYANIN DON KİŞOT MURTAZASI (Ormancı Destanı), HÜSEYİN ÖZDEMİR - Ankara, 2019

47- TÜRKİYE ORMANCILIĞI: 2019

48- ORMAN AMENAJMANININ YÜZÜNCÜ YILI, 2019 (DİJİTAL YAYIN)

49- INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE AND FORESTRY 12-15 NOVEMBER 2019 ANTALYA-TURKEY / CONFERENCE PROCEEDING, 2019 (DIGITAL ONLY)

50- EKOSİSTEM, İKLİM VE KENTSEL BÜYÜME PERSPEKTİFİNDEN İSTANBUL VE KUZEY ORMANLARI, 2019 (DİJİTAL YAYIN)

51- TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ'NİN 95. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE : ORMAN VARLIĞIMIZ VE ORMANCILIK ÜRETİM FAALİYETLERİ, 2020

52- ORMANCILIKTA YÖNETİM VE ÖRGÜTLENME, 2020

53- İTFAİYECİLER İÇİN ORMAN YANGINLARI, 2020 ve  YANGINLARDAN KORUNMA EYLEM PLANI, 2020

54- YARIM YÜZYILIN İÇİNDEN - ORMAN KÖYLERİ - ÖĞRENCİLİK - ÜNİVERSİTELER - ORMANCILIK - DÜNYAMIZ,   PROF.DR. KANİ IŞIK, SÖYLEŞİ: DOÇ.DR.MURAT ALAN - ANKARA, 2021

55- KUŞLAR, PROF. DR. İLHAMİ KİZİROĞLU, ANKARA, 2021

56- YERDEN GÖĞE AĞAÇSIN, İSTANBUL, 2022

57- TÜRKİYE ORMANCILIĞI 2022: Türkiye'de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması, 2022

58- ANILARIMDA ORMANCILIK - AZİZ BOZATLI 2022

59- ORMAN İÇİ VE BİTİŞİĞİNDE YAŞAYANLAR İÇİN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE REHBERİ, 2022

60- 18-19 Haziran 2022 GELECEĞİNİ KORU YANAN SADECE AĞAÇLAR DEĞİL (PANEL)

 


Bu yazı 19909 kez okundu...