Home Page  »  Content

YAYINLAR

EĞİTİM:

1-      YEŞİL KİTAP, 1951, 2005

2-      BİTKİ ADLARI SÖZLÜĞÜ – PROF.DR. METİN SARIBAŞ, 2006

3-      DEREDEN TEPEDEN DOĞAL VE YAPAY ALANLARDAKİ BİTKİLER – ALİ ERHAN ÖZER , 2006

4-      ORMAN GENETİĞİ VE AĞAÇ ISLAHI – PROF.DR. KORHAN TUNÇTANER, 2007

5-      TÜRKİYE’DE ÇALILAŞTIRILMIŞ ORMANLAR SORUNUNA EKOLOJİ AÇISINDAN BAKIŞ – PROF.DR. M.DOĞAN KANTARCI, 2008

6-      ORMANCILIK POLİTİKASI – YRD.DOÇ.DR. CİHAN ERDÖNMEZ, DOÇ.DR.SEZGİN ÖZDEN, DOÇ.DR.ERDOĞAN ATMIŞ, PROF.DR. AYTUĞ AKESEN, PROF.DR. ABDİ EKİZOĞLU, DOÇ.DR. YALÇIN KUVAN, 2010

7-      PLANLAMA SÜRECİNDE ORMAN FONKSİYONLARI – DR. GÜLZADE KAHVECİ, 2012

8-      İSTANBUL ORMANLARININ DOĞAL AĞAÇ VE ÇALILARI – PROF.DR. ASUMAN EFE, DR. HATİCE YILMAZ, 2013

 

 

DİĞER YAYINLAR

 

1-      ORMANCILIĞIMIZDA ÖZELLEŞTİRME, 1994

2-      ORMANLARIMIZIN ANAYASA VE YASALARDAKİ YERİ – FERRUH ATBAŞOĞLU, 1997

3-      ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED), 1998

4-      CUMHURİYETİN 75. YILINDA ORMANLARIMIZ VE ORMANCILIĞIMIZ – TANER SAVAŞAN, 1998

5-      ORMANCILIĞIMIZ NEREDEN NEREYE – MUSTAFA YUMURTACI, 1999

6-      BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMAN YANGINI TEHLİKESİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE DENETİMLİ YAKMA TEKNİĞİNİN UYGULAMA OLANAKLARI – PROF.DR. TUNCAY NEYİŞÇİ, GÜREL ŞİRİN, HALİL SARIBAŞAK, 2002

7-      ORMANCILIKTA BİR DEVRİN ANILARI – SAMİ YAŞAR ÖLÇER, 2006

8-      a) I. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ, 2001

 8-  b) II. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ: TÜRKİYE ORMANLARININ YÖNETİMİ VE KATILIM, 2003

9-      III. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ: 150. YILINDA TÜRKİYE’DE ORMANCILIK EĞİTİMİ, 2008

10-    ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE EKOTURİZM ÇALIŞTAYI VE 10. YILINDA TODEG, 2010 (İNGİLİZCE)

11-  ALAKIR ÇAYI HAVZASINDA NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES) KURULMASI GİRİŞİMLERİNİN EKOLOJİK BAKIMDAN İRDELENMESİ – PROF.DR. DOĞAN KANTARCI, 2011

12-  ORMAN YANGINI İNSAN İLİŞKİSİ – DOÇ.DR. SEZGİN ÖZDEN, HÜLYA KILIÇ, H.EMRE ÜNAL, YRD.DOÇ.DR. ÜSTÜNER BİRDEN

13-  TÜRKİYE ORMANCILIĞININ SON 10 YILINI TARTIŞIYORUZ, 2013

14-  8-9 EYLÜL 2009 TARİHLERİNDE İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN NEDENLERİ, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE İLİŞKİN TEKNİK RAPOR "24-25 EYLÜL 2009

15-  KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE SU SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ORMANLAR "13-14 ARALIK 2007", TOD Marmara Şb, Ankara, 2007

16-  I. ULUSAL KENT ORMANCILIĞI KONGRESİ "9-11 NİSAN 2004"

17-  ORMAN KANUNU LAYİHASI, ZİRAAT VE MUVAKKAT ENCÜMENLERİ MAZBATALARI, Ankara, 1957

18-  ORMANCILIĞIMIZDA YASAL SORUNLAR-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI "14-17 MART 2011 BELEK ANTALYA",  2011

19-  CUMHURİYET DÖNEMİ ORMANCILIĞIMIZDA 3116 SAYILI ORMAN YASASI VE SONRASI –SEMPOZYUM, Ankara-1987

20-  ORMANCININ CEP KİTABI, ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU, Ankara, 1952

21-  ORMAN DAVAMIZIN ÇEŞİTLİ YÖNLERİNE DAİR İLMİ GÖRÜŞLER, Orman Fak.Prof.ve Doçentleri, Ankara, 1951

22-  ÖLÇME BİLGİSİ, İstanbul, 1947

23-  Türk Ormancılığı Yüzüncü Tedris Yılına Girerken 1857-1957, ankara, 1957

24-  YANAN ORMANLARDA 50 GÜN, YAŞAR KEMAL, Ankara, 1954

25-  ORMAN KANUNU LAYİHASI VE VERİLEN MÜTALAALAR, Ankara, 1955

26-  6831 SAYILI ORMAN KANUNU HUSUSİ NÜSHASI, Ankara, 1957

27-  ORMAN BAKANLIĞI KURULMALIDIR, Ankara, 1960

28-  ORMAN ÜRÜNLERİNDE FİYAT OLUŞUMU VE SATIŞ YÖNTEMLERİ SEMİNERİ, Ankara, 1975

29-  ORMANCILIĞIMIZDA NE YAPILMALI, Ankara 1991

30-  TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ORMANCILIK POLİTİKASI, Ankara 2000

31-  ORMANLARIN FONKSİYONEL DEĞERLERİ BROŞÜRÜ

32-  I. ULUSAL KENT ORMANCILIĞI KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ, Ankara, 2004

33-  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE AZALTIM ÖNERİLERİ: ORMAN EKOSİSTEMLERİ BROŞÜRÜ, Ankara, 2011

34-  TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ III. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ KATILIM BELGELERİ, Ankara 2008

35-  Türkiye ormancılar derneği stratejik planı (21 NİSAN 2013)

36-  İSTANBUL ORMANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ- TOD MARMARA ŞB., Kasım 2014 

37-DOĞAL ÖYKÜLER - TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ & SGP GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI TÜRKİYE


This content 2189 times readed...