PROF. DR. FAİK YALTIRIK ORMAN BOTANİĞİ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS BURSU DUYURUSU

03.04.2024

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

ORMAN BOTANİĞİ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS BURSU

DUYURUSU

 

Başta Türkiye’de olmak üzere uluslararası botanik bilim dalı alanında kalıcı izler bırakmış, Anadolu Coğrafyasındaki doğal meşelerimizden başlayarak çok sayıda doğal ağaç, ağaççık ve floranın tanımını yaparak isimlendirmiş, meslek kamuoyuna kazandırmış ve tüm ilgililere bu konuda büyük katkılar sağlamış olan Prof. Dr. Faik YALTIRIK Hoca’mızın anısına, kızı Rengigül URAL tarafından ORMAN BOTANİĞİ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS BURSU oluşturulmuştur.

Bursun kapsamı: Orman Botaniği alanında Doktora ve Yüksek Lisans yapan öğrencilere eğitim desteği sağlanmasıdır.

Bursun Amacı: Özverili çalışmaları ile Orman Botaniği Bilimine büyük katkılar sağlamış olan Prof. Dr. Faik YALTIRIK Hoca’mızın anısını yaşatmak üzere, koşulları Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde başarılı öğrencilere destek olmaktır.

Bursun İşleyişi: Türkiye’deki Orman Fakültelerinin Orman Botaniği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve/veya Doktora yapan öğrencilerin her yıl yapacağı başvurular; Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından oluşturulacak bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve hak kazanan en az 1 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisine karşılıksız burs verilecektir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs miktarı yüksek lisans için yıllık 6.000 TL ve doktora için yıllık 9.000 TL olacak ve bursiyere tek seferde ödenecektir.  Seçici Kurul yüksek lisans ve doktora için ayrı ayrı 1 asil ve 1 yedek üye belirleyecektir.

Başvuru Koşulları:

1-      Türkiye Orman Fakülteleri, Orman Botaniği Anabilim Dalında Doktora veya Yüksek Lisans öğrencisi olmak

2-      Orman Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu ve Lisans derecesi en az 3.00 (5 derece üzerinden) olmak

3-      TOD Tüzüğünün başlangıç ilkelerinde yer alan; Cumhuriyet devrimlerine, Atatürk devrim ve ilkelerine, Anayasamızda yazılı laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı olan, kamu yararı ilkesi doğrultusunda ülke ormancılığının ulusal çıkarlarını savunan, doğanın, çevrenin ve ormanların korunması için her türlü çabayı gösterebilecek niteliklere sahip olmak,

4-      Danışmanından tavsiye mektubu getirmek,

5-      Doktora ve/veya Yüksek Lisansta tez aşamasına başlamış olmak,

6-      Herhangi bir yerde çalışıyor olmamak,

7-      Burs için son başvuru tarihi 30 Nisan 2024’tür. Posta gönderimleri 1 gün önceden yapılmalıdır.

8-      Bursla ilgili evraklar, elden teslim edilebileceği gibi “Türkiye Ormancılar Derneği, Cumhuriyet Mah. Tuna Cad. No: 5/8 Kızılay 06420 Çankaya / Ankara, Telefon: 0312 433 84 13” adresine posta yoluyla da gönderilebilir.